education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
אולימפיאדת החלל ע"ש אילן רמון
 
 

האולימפיאדה המדעית הצעירה לזכרו של אילן רמון ז"ל וצוות קולומביה בסימן חקר החלל והיקום  היא פעילות המטפחת מצוינות מדעית טכנולוגית - בדרך של תחרות.


האולימפיאדה כוללת השתתפות בחידון מקוון ופתרון בעיות מחזית המדע הנמשכים לאורך מספר חודשים במשך שנת הלימודים. ניתן לראות את החידון, הבעיות ותוצרי עבודות התלמידים באתר המלווה את התחרות.  במהלך  גיבוש פתרון  הבעיה הקבוצות מתייעצות עם מומחים, מאתרות חומרים רלוונטיים באינטרנט ועוד.

אחד מרגעי השיא באולימפיאדה הוא חלוקת הפרסים לקבוצות המצטיינות בהשתתפות נציגי חיל האוויר ומשפחת רמון.


שותפים לאולימפיאדה הגופים הנ"ל:

  • משרד החינוך הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה
  • סוכנות החלל במשרד המדע והטכנולוגיה
  • הקרן להנצחה ממלכתית של טייס החלל (האסטרונאוט) הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל

תשפ"א

 לאתר תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה
 הזמנה לאולימפיאדת החלל לתלמידי חטיבת ביניים
 הרשמה לתחרות

   

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2020  

עדכוני rss