education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 חומרי למידה ופעילויות
 

ספטמבר - פעילויות וחומרי למידה

יום הניקיון הבינלאומי:

 חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

היום העולמי להגנה על שכבת האוזון:

 חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

שבוע ניקיון החופים הבינלאומי:

 

 

יום התחבורה הציבורית:

 

   חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

אוקטובר - פעילויות וחומרי למידה

יום זכויות בעלי חיים:

חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

נובמבר - פעילויות וחומרי למידה

 יום ללא קניות:

 חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

דצמבר - פעילויות וחומרי למידה

 

ינואר - פעילויות וחומרי למידה

 

פברואר- פעילויות וחומרי למידה

ט"ו בשבט:

 חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

 

 

 חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

מרץ - פעילויות וחומרי למידה

יום המים הבינלאומי:

יום הניקיון הלאומי:

מצוין בכל שנה ביום ג' האחרון של חודש אדר (בשנה מעוברת - אדר ב').

מצעד האקלים

מערכים לפעילות בנושא משבר האקלים
נכתב על ידי: הרשת הירוקה, מגמה ירוקה ומרכז השל

 

חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

אפריל - פעילויות וחומרי למידה

יום כדור הארץ:

חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 

מאי - פעילויות וחומרי למידה

יום הציפורים הנודדות:

ל"ג בעומר:

 

היום הבינלאומי למגוון מינים:

חזרה לדף תאריכים ירוקים בלוח השנה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2020  

עדכוני rss