education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
העלון "בצליל מקוון"
 

העלון "בצליל מקוון" שהינו פרי שיתוף פעולה בין כל צוות הפיקוח על החינוך המוזיקלי  משמש כחלון ראווה לעשייה המוזיקלית הענפה ולהעשרת כלי הפדגוגיה הדיגיטלית אשר נעשה בהם שימוש בהוראת המוזיקה. מוגשים לכם בזאת כל הגיליונות שיצאו עד כה.

 

בברכת קריאה מהנה
צוות הפקוח על החינוך המוזיקלי

 

עלון 1

עלון 2

עלון 3

עלון 4

עלון 5

עלון 6

עלון 7

 עלון 8

 עלון 9

בצליל מקוון

   עלון 10

  עלון 11

  עלון 12

 עלון 13

   עלון 14

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/07/2020