education - חינוך פילוסופיה
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים להשכלה כללית
 

להוראת פילוסופיה בתיכון יש השלכות חיוביות רבות, שתועדו היטב בארץ ובעולם: פיתוח יכולות חשיבה ביקורתית, יצירתיות, תרבות דיון, שיפור מוכח בהצלחה במקצועות אחרים – וכמובן, עניין אינטלקטואלי טהור בשאלות הגדולות שהאנושות עוסקת בהן אלפי שנים. בהמשך ארבע הצעות :


א. פילוסופיה של המוסר


העיסוק בפילוסופיה של המוסר מתאים באופן ייחודי להגשמת כל היעדים האלה יחדיו: הוא מהווה מקרה פרטי של עיסוק פילוסופי, שזהירות מחשבתית היא סימן ההיכר המרכזי שלו. ההחלה של הסטנדרט הזה על עניינים מוסריים שעל סדר יומנו יש בה מסר חשוב והוא שגם בשאלות "בוערות" אפשר וראוי לדון באותה מידה של רצינות אינטלקטואלית ופתיחות מחשבתית שבה דנים בנושאים פילוסופיים מופשטים יותר. התכנית רלוונטית ומשמעותית לבני נוער הרגישים במיוחד לשאלות מוסריות ועומדים תוהים ונבוכים מול אירועים המתרחשים בסביבתם ובעולם.


  מסמך התכנית

 


ב. "השאלות הגדולות" – מהלכים מרכזיים בתולדות הפילוסופיה

 

"בשאלות הגדולות" מתאים להגשמת יעדי התכנית להשכלה כללית ומשלב באופן ייחודי השכלה כללית, רלבנטיות לעולמו של התלמיד, הנחלת יכולות חשיבה
וטיפוח נורמות של שיח ודיון משותפים, של מחויבות אינטלקטואלית, כבוד הדדי, פתיחות ורצינות. התלמיד ובמיוחד התלמיד בגיל הנעורים, עסוק ומוטרד
בשאלות כגון: מוסר וצדק, בעיית הרוע, שאלות של זהות עצמית, שאלת קיום האלוהים, הפרט ויחסיו עם המדינה, מקורות הידע העיסוק וכד'. הפילוסופיה מאפשרת לתלמיד המתלבט בשאלות אלו מקום שבו הוא יוכל לעצב את עצמו דרך דיאלוג כיתתי. לכל אחד מן המשתתפים בדיון הפילוסופי בכיתה יש מעמד שווה וכולם יחדיו, מחפשים תשובות לשאלות.


 למסמך התכנית

 


ג. לוגיקה וחשיבה ביקורתית

 


הלוגיקה הייתה מאז ימי יוון העתיקה הכלי המרכזי  של הפילוסופיה המערבית – כלי לחשיבה, לחקירה, לביקורת של רעיונות, להבניה ולארגון של רעיונות חדשים. החשיבה הלוגית היא הציר המרכזי של החשיבה הביקורתית, ויש לה תפקיד חשוב בחיי הפרט כאדם חושב וכאדם מוסרי. לוגיקה היא התחום המובהק המקנה מיומנויות חשיבה כעיסוק מרכזי ולא רק כ"ערך מוסף", הדברים הללו נכונים גם כשמדובר במדעים ואף במתמטיקה. כמו כן, הלוגיקה היא הבסיס לדיון רציונאלי בזירה הציבורית והפוליטית לכן, היא עקרון וכלי חיוני באורח חיים דמוקרטי.
במציאות היומיומית של התלמידים הם חשופים לתכנים בלתי ביקורתיים, והם זקוקים למיומנויות בסיסיות בלוגיקה כדי לפתח עמדה ביקורתית כלפי תכנים אלה, וחשיבה עצמאית עליהם. מדובר הן בחומרים שהם נחשפים אליהם במהלך השיעורים השונים במקצועות השונים והן בחומרים שהם קוראים בספרים או נחשפים אליהם במחשב ובכלי התקשורת. בשיעורי הלוגיקה התלמידים יחשפו להבנה שאת הידע הנרכש הן במקצועות השונים בבית הספר והן מחוץ לבית הספר, ניתן לבחון על פי עקרונות לוגיים. 

 

 למסמך התכנית

 

ד. פילוסופיה בקולנוע

הפנייה למדיום הקולנועי מאפשרת להדגים ולהחיות סוגיות פילוסופיות ולהפוך את ההוראה לרלוונטית ומשמעותית לתלמידים.
העיסוק בפילוסופיה בקולנוע מתאים להגשמת יעדי התוכנית להשכלה כללית. התוכנית משלבת באופן ייחודי השכלה כללית, רלבנטיות לעולמו של התלמיד, הנחלת יכולות חשיבה וטיפוח נורמות של שיח ודיון משותפים, מחויבות אינטלקטואלית, כבוד הדדי , פתיחות ורצינות.

 

 מסמך התכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/07/2014    

עדכוני rss