education - חינוך פילוסופיה
 
 
 
 
 
 
 
 
פרויקטים מיוחדים
 

האולימפיאדה הבינלאומית לפילוסופיה

בכל שנה בחודש מאי נשלחים שני תלמידים ומורה מלווה לתחרות האולימפיאדה הבינלאומית לפילוסופיה. התלמידים מתחרים בתלמידי תיכון מן העולם בכתיבת חיבורים פילוסופיים.

לפני התחרות הבינלאומית מתקיימת תחרות ארצית בכתיבת חיבורים פילוסופיים באנגלית בין תלמידי הפילוסופיה בארץ, נושאי החיבורים הם הנושאים שנכתבו עליהם חיבורים בתחרויות האולימפיאדה בשנים עברו, או נושאים דומים.   

 

לתחרות האולימפיאדה הבינלאומית לפילוסופיה יש גם מטרות נוספות : 

  • מפגש של תלמידי הפילוסופיה עם תלמידים אחרים בעולם וקיום דיונים פילוסופיים משותפים. 
  • יצירת קשרים עם תלמידים בעולם בעלי תחומי התעניינות דומים.

נושאים לחיבורים שהוצעו באולימפיאדות השונות 

     

 

 

כנס ארצי של תלמידי פילוסופיה

בשנים האחרונות קיימנו במהלך שנת הלימודים כנס ארצי של כל תלמידי הפילוסופיה בארץ.

הכנסים עסקו בנושא נבחר שעליו התלמידים שמעו הרצאות פילוסופיות ממרצים במוסדות האקדמיים השונים.

לאחר הכנס נערכו דיונים פילוסופיים בנושאי ההרצאות בקבוצות קטנות של תלמידים. את הדיונים במה שהתלמידים שמעו בכנס הנחו המורים המלמדים.

 

הפעילות הזו נועדה לאפשר לתלמידים מפגש עם מורים וחוקרים באקדמיה, הצגת שאלות וחוויה של השתתפות בדיון עם תלמידי פילוסופיה שאינם מכירים, ממקומות שונים בארץ. 

 

 

תחרות ארצית של חיבורים בפילוסופיה

יש כוונה להמשיך לקיים גם תחרות חיבורים פילוסופיים ארצית של חיבורים

בעברית. בתחרות זו יוכלו להשתתף כל התלמידים הלומדים פילוסופיה, גם כאלו שירצו לכתוב חיבור באנגלית לקראת התחרות לבחירת התלמידים שישתתפו באולימפיאדה. 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2013    

עדכוני rss