education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
שיר של יום
 

 

שיר של יום

 

 

תוכנית "שיר של יום" היא תולדה של שיתוף פעולה ועשייה בין אגף מורשת והפיקוח על המוזיקה במזכירות הפדגוגית לבין המנהל הפדגוגי  ומנהל עובדי הוראה, והיא מציעה לבתי הספר היסודיים לפתוח את יום הלימודים בשירה - דבר התורם לאווירה נעימה ופתיחת יום משמעותית תוך הבניית נכס תרבותי משותף לכלל תלמידי בית הספר.

 

החל מחודש ינואר 2017 תחל תכנית "שיר של יום" לפעול ב-300 בתי ספר יסודיים נבחרים. התכנית מתוכננת להתרחב לכלל בתי הספר היסודיים בשנת תשע"ח.

 

מטרת התכנית:

התלמידים יכירו 20-30 שירים במהלך השנה, יחשפו לידע אודות השיר, יעמדו על הערכים בהם עוסק השיר, ויפתחו את היום באופן משמעותי חוויתי ורגשי.

התוכנית מבוססת על ארבעה נדבכים:

  • שירה - השיר יושר בפתיחת היום. מומלץ שאותו שיר יושר במהלך שבוע על מנת לאפשר הכרת השיר והפיכתו לידידותי ומשמעותי.
  • שיחת בוקר – לאחר השירה תתקיים שיחה על רגשות העולים מן השיר.
  • לימוד – למידת השיר לעומקו: עיסוק בערכים העולים מן השיר, יצירת זיקה לארון הספרים היהודי ועיסוק בהקשרים לתרבות היהודית-ישראלית. דבר זה יתקיים בשיעור הראשון של היום או במסגרת שיעורי תרבות יהודית-ישראלית.
  • מוזיקה - בשעורי המוזיקה ייבחנו היבטים  מוזיקליים הבאים לידי ביטוי במנגינה ובתזמור.

 

התכנית מכילה שירים שנבחרו בהלימה לערכים מובילים בתכנית המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית". במהלך החודשים הקרובים יתרחב מאגר השירים המוצע.

 

 

לשירון בצירוף מדריך למורה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2017    

עדכוני rss