education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
עשרה בטבת
 
 

עשרה בטבת הוא אחד מארבעה צומות החורבן והיחיד שחל בשנת הלימודים  ומאפשר דיון בזיכרון החורבן ובמנהגיו. לאחר קום המדינה קבעה הרבנות את העשרה בטבת כיום הקדיש הכללי לזכר הנספים בשואה, שיום מותם לא נודע. 

מדריכי תרבות ישראל ומורשתו ריכזו עבורכם מערכי שיעור ופעילויות לתלמידי בתי הספר היסודיים ולחטיבות העליונות בקישור.

לנוחותכם, מופיע המידע גם בהמשך דף זה.

 

 

מערכים ופעילויות לבית הספר היסודי

שם היחידה

שכבת גיל

תקציר

שם האתר

רקע על האתר

עשרה בטבת – פעילות מקוונת

ה'-ו'

פעילות אינטראקטיבית אישית ופשוטה להיכרות ראשונית עם המועד י' בטבת, בהקשרו בתוך צומות החורבן.

רשת "אמי"ת"

רשת בתי ספר, בעיקרהּ ממ"ד, אבל לא רק.

קמצא ובר קמצא באתר "ספר האגדה"

ג'-ו'

סיפור המעשה בקמצא ובר קמצא – בגרסתו המקורית בספר האגדה (עם פירושי מילים), וכן בגרסה מעובדת לילדים, הניתנת להשמעה.

"ספר האגדה"

אתר ספר האגדה הוא מיזם של פירוש חדש לספר האגדה, ע"י פרופ' אביגדור שנאן. האתר משלב חומרים למבוגרים, ו חלק לילדים

מצגת על עשרה בטבת

ג'-ו',

ואף לכיתות ז-ח

מצגת המסבירה על צום עשרה בטבת, צומות החורבן ומושג התענית.

מנהל חברה ונוער

מנהל הפעילות הבלתי פורמלית במשרד החינוך

"תן לי יבנה וחכמיה" – "קשת וענן" על חורבן ירושלים

ג'-ו'

סרט באורך 24 דקות על הקמת האלטרנטיבה ביבנה, בירושלים ערב החורבן.

הטלוויזיה החינוכית

הטלוויזיה החינוכית, הערוץ הראשון

פעילות אינטראקטיבית על צומות החורבן

ה'-ו',

(אפשרי גם ז-ח)

פעילות המשלבת קריאה, ומשימות קלות של איתור מידע וסידורו. ניתן לקרוא על י' בטבת בתוך ההקשר של צומות החורבן.

אתר "אוריינית"

אתר אוריינית הוא מערכת תומכת ללמידה מתוקשבת של בתי הספר בדרום

מערכים בנושא עשרה בטבת

א'-ו'

מערכים ברמה משתנה. חלקם מתאימים גם לקטנים, כמו המערך על "ציון תמתי", ואחרים ברמה יותר גבוהה.

אתר "כיתה בפיתה"

אתר שיתופי של מורים ואנשי אקדמיה לחומרי העשרה להוראה.

 

 

 

 

 

מערכים ופעילויות לבית הספר העל יסודי

שם היחידה

שכבת גיל

תקציר

שם האתר

רקע על האתר

עשרה בטבת – חורבן ובניה

חט"ב, תיכון

לימוד על זכרון ואבלות – איך זוכרים? איך מתאבלים? האם ניתן לקיים את הזכרון בדרך אחרת?

דף של מרכז יעקב הרצוג, בתוך אתר "מדרשת"

אתר רשת בתי המדרש הפלורליסטיים בישראל. מכיל כמות גדולה של דפי בית מדרש והפעלות.

עשרה בטבת

חט"ב, תיכון

דף נוסף העוסק בשאלת הזכרון, בדגש חזק יותר על מרכזיותהּ של ירושלים.

דף של תנועת "צו פיוס" בתור אתר "מדרשת".

אתר רשת בתי המדרש הפלורליסטיים בישראל. מכיל כמות גדולה של דפי בית מדרש והפעלות.

זיכרון – קיימות יהודית

תיכון

דף לימוד העוסק בזכרון ובהיזכרות – מה הערך שלהם לקיימות היהודית?

טבע עברי

טבע עברי הוא ארגון שחברים בו דתיים וחילונים, אשר פועל לקידום מחויבות לסביבה, מתוך דיון במקורות היהדות.

י' בטבת באתר "יד ושם"

חט"ב, תיכון

אתר של בית הספר להוראת השואה באתר "יד ושם" באתר מספר חומרים בדגש על "יום הקדיש הכללי". מימין נמצאים חמישה מערכי שיעור – כולם עבור תלמידי חטה"ב ומעלה.

בית הספר להוראת השואה ב-"יד ושם"

אתר החינוך וההוראה המתוקשבת של "יד ושם" מכיל חומרים רבים ומגוונים: סרטי עדות, סביבות למידה, קורסים, טקסים, ועוד ועוד.

 

 

 

 

 

מערכים ופעילויות לכל הגילאים

שם היחידה

שכבת גיל

תקציר

שם האתר

רקע על האתר

גליון "ציד"ה לדרך" ל-י' בטבת

פעילות המשלבת היבטים יהודיים וציוניים.  ה'-ט

תרבות יהודית-ישראלית באגף מורשת, משרד החינוך

אגף מורשת (המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך)

גליון "ציד"ה לדרך" ל-י' בטבת

רקע , מידע ומקורות על המועד י' בטבת

רקע כללי, מידע ומקורות רלוונטיים

מכון שיטים, ארכיון החגים הקיבוצי

אתר לתרבות יהודית-ישראלית, ובו פעילויות וחומרים סביב לוח השנה, מעגל החיים, ועוד. לכלל החומרים לצומות החורבן באתר לחצו כאן.

רקע, מידע ומקורות על המועד י' בטבת

"על חורבן ונחמה" – עיסוק ב-י' בטבת בתוך מכלול צומות החורבן

מאגר נרחב של מקורות, העוסק בהיבטים שונים ומגוונים צומות החורבן ונושא החורבן בכלל

"פורטל החגים של משרד החינוך"

אתר "על חורבן ונחמה"  הוא חלק מפורטל החגים "במעגלי השנה"  של משרד החינוך, העוסק בחגי ישראל, ובמועדים נוספים מלוח השנה היהודי והישראלי.

"על חורבן ונחמה" – עיסוק ב-י' בטבת בתוך מכלול צומות החורבן

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2016    

עדכוני rss