education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
עולי הגרדום
 

" עשרה הרוגי מלכות במולדת ושניים בארץ מצרים ידע דורנו, וכולם עמדו עד נשימתם האחרונה עלי אדמות בגבורת רוח,  שכמוה מעטות בתולדות כל העמים ועילאית הימנה לא הייתה אף לא תיתכן" (מנחם בגין)

 

דבר שר החינוך

לציון זכרם של שנים עשר עולי הגרדום

(כ"ג- כ"ד באדר, 9-10 במרץ 2010)

 

מערכת החינוך תציין את גבורתם של שנים עשר עולי הגרדום, לוחמי מחתרות האצ"ל והלח"י אשר נידונו למוות בתלייה על ידי השלטון הבריטי בשנים 1938- 1947.

 

כמו כן, כנסת ישראל תציין את זכרם של עולי הגרדום, ויתקיימו אירועים נוספים ברחבי הארץ.

 

מערכת החינוך בחרה לציין את סיפורם של עולי הגרדום באמצעות תהליך חינוכי לימודי המקנה ידע וחוויה, שיאפשר לתלמידים לבטא את תחושותיהם ומחשבותיהם על אודות גבורתם של עולי הגרדום.

 

עם סיומו של תהליך הלמידה- אנו מזמינים את התלמידים להשתתף בתחרות ארצית של חיבורים ויצירות אומנות בנושא, בה יוענקו לזוכים פרסים ותעודות הוקרה.

 

אני מקווה, שתוכנית זו, המספרת על מסירות הנפש של עולי הגרדום במאבקם לקוממיות ישראל תהווה מנוף לחיזוק הקשר והידע של התלמידים לעמם ומורשתם למאבק של התנועה הציונית להקמת המדינה.

 

אני מאמין שסיפור עולי הגרדום, אמונתם ומסירות נפשם יהווה מופת ערכי לבני הנוער שלנו. 

  

 

                                                                                                  גדעון  סער

 

חוזר מנכ"ל (תשע) 1–9.15  הפעלת תכנית ייחודית בנושא עולי הגרדום – תחרות ארצית לתלמידים בכיתות ח'-ט'

 

 ציד"ה לדרך: עולי הגרדום

 

 ציד"ה לדרך: מדריך למורה עולי הגרדום

 

 מכתב למנהלים

 

 הערות לעבודה עם הגיליון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2018    

עדכוני rss