education - חינוך אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הערבי המזכרות הפדגוגית אגף החברה והרוח אגף חברה ורוח - היסטוריה בחינוך הערבי
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים ו' - ט', תשע"ה
 

בכיתות ו'-ט' לא קיימת, כידוע, הערכה חיצונית. מכאן שכל נושאי תכנית הלימודים מוערכים על ידי צוותי בתי הספר. לפניכם המלצתנו לנושאים המתאימים ביותר להוראה-הערכה מגוונת חלופית (צבע ירוק). מאחר וברור לנו כי הוראה כזו אורכת זמן רב יותר, אנו ממליצים למורים להכין תכנית עבודה שנתית אשר תאפשר בחירה מושכלת של נושאי ההעמקה.


 

מסמך התכנית המותאמת ללמידה משמעותית


תכנית הלימודים המקורית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2015  

עדכוני rss