education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרופ' יוסי כץ - חקר הגאוגרפיה, חקר הארכאולוגיה וחקר ידע ארץ ישראל
קורות חיים
 

פרופ' יוסי כץ

 

פרופ' יוסי כץ הוא מומחה בעל שם עולמי בגאוגרפיה היסטורית מודרנית.
מחקריו וספריו הרבים והמגוונים התמקדו בין היתר בחקר תולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה, בתכניות הממסד הציוני להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, בסוגיית הבעלות על הקרקעות במדינת ישראל, בנושא רכוש קרבנות השואה המצוי בישראל ובחקר הקומונות ההוטריות בצפון אמריקה.


בד בבד עם פעילותו המחקרית והאקדמית פרופ' כץ עוסק בפעילויות ציבוריות רבות למען החברה, המדינה והקהילה. הוא מייעץ בענייני בעלויות קרקע היסטוריות ומתנדב בבית החולים העמק בעפולה, ובעבר שימש חבר במליאת רשות שמורות הטבע והגנים.


פרופ' כץ נמנה עם מייסדי היישוב אפרת שבגוש עציון, ומתגורר מזה שמונה שנים בכפר תבור שבגליל. נשוי לרותי, אחות במקצועה. הם הורים לשישה ילדים וסבים ל-25 נכדים.

 

לימודים והשתלמויות
1977– תואר ראשון בגאוגרפיה וחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
1979 – תואר שני (בהצטיינות) בגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
1983 – תואר שלישי בגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

תפקידים אקדמיים
1978–1986 – עוזר הוראה, מדריך ומרצה, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
1987–1990 – מרצה בכיר, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
1991–1995 – פרופסור חבר, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
1996 ואילך – פרופסור מן המניין, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
2000–2003 – יושב ראש אקדמי, מכללת צפת
2002 ואילך - ראש הקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל ומפעליה, אוניברסיטת בר-אילן
2005–2006 – חבר בוועדת מענקי המחקר של הקרן הלאומית הישראלית
2012 ואילך – יושב ראש ההוצאה לאור של אוניברסיטת בר-אילן

 

תפקידים אקדמיים בחו"ל
1988, 1993 – עמית מחקר, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה
2004 – עמית מחקר, המרכז ללימודים יהודיים, אוניברסיטת מק-גיל, מונטריאול, קנדה
2011 – מרצה ועמית מחקר, המרכז ללימודים יהודיים, אוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה

 

תפקידים אחרים
1979–1985 – יועץ מדעי להקמת מוזיאונים
1992–1994 – סגן נשיא האגודה הגאוגרפית הישראלית
2000–2005 – יועץ לוועדת החקירה של הכנסת לאיתור והשבת רכוש קרבנות השואה המצוי בישראל
2002 ואילך – יועץ בענייני בעלויות קרקע
2003–2007 – חבר מליאת רשות הטבע והגנים
2008 ואילך – חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן

 

פרסומים נבחרים


ספרים
1995: תורה ועבודה בבניין הארץ: הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן
2000: רכוש שנשכח: לגורל רכושם של קורבנות השואה המצוי בישראל, ירושלים: יד ושם
2000: מדינה בדרך: התכניות הציוניות לחלוקת ארץ-ישראל ולהקמת מדינה יהודית, ירושלים: מאגנס
2001: בחזית הקרקע: קרן קימת לישראל בטרם מדינה, ירושלים: מאגנס
2003: ירושלים – משכונות לעיר חצויה, רמת גן: מרכז רנרט לחקר ירושלים, אוניברסיטת בר-אילן
2004: לעצור את הדחפור: הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן
2012: Inside the Ark: The Hutterites in North America (in conjunction with J.C. Lehr), Regina: University of Regina, CPRC Press

2014: The Tombstone in Israel's Military Cemetery Since 1948: Israel's Transition from Collectivism to Individualism, Berlin, Boston and Jerusalem: De Gruyter & Magnes

2016: The Land Shall Not Be Sold in Perpetuity: The Jewish National Fund and the History of State Ownership of Land in Israel, Boston and Jerusalem: De Gruyter & Magnes


מאמרים ופרקים בספרים
1998: "ועדת השמות של הקק"ל וקביעת שמות היישובים היהודיים בתקופת המנדט", עיונים בתקומת ישראל 9, עמ' 280–315
2007: "חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים", המשפט יב (ספר עדי אזר), עמ' 345–361
2013: "טורונטו היהודית: הביטוי בשמות רחובות, מספרי מוסדות, סמלים ושלטים בצפון המטרופולין", אופקים בגאוגרפיה 83, עמ' 40–52

1986: “Ideology and Urban Development: Zionism and the Origins of Tel Aviv, 1906–1914”, Journal of Historical Geography 12, 4, pp. 402–424
1995: “The Re-emergence of Jerusalem: New Zionist Approaches in Attaining Political Goals prior to the First World War”, Political Geography 14, 3, pp. 279–293
1997: “Status and Rights of the Arab Minority in the Nascent Jewish State”, Middle Eastern Studies 33, 3, pp. 535–569.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/05/2016