education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
פרופ' עידית דורון – חקר הבלשנות העברית והכללית
נימוקי שופטים
 

פרופ' עידית דורון היא חוקרת פורצת דרך, העומדת בחוד החנית של מחקר הבלשנות בארץ ובעולם, הן בחקר הבלשנות התאורטית הפורמלית הן בחקר השפות השמיות, ובכללן חקר העברית לדורותיה. פרופ' דורון היא מחלוצות הבלשנות התאורטית בישראל. למחקרה ולפועלה תרומה מכרעת לביסוס מחקר הבלשנות התאורטית באקדמיה הישראלית ולמיצובה של ישראל כמרכז עולמי חשוב בתחום זה. במחקריה עושה פרופ' דורון שימוש בכלים מתחום הלוגיקה והשפות הפורמליות כדי לנתח מנעד רחב של תופעות במגוון שפות, ובמיוחד בשפות השמיות. כלים אלה חושפים את הייצוגים והחישובים המורכבים המכוננים את התשתית של השימוש בשפה הטבעית על מגוון הופעותיה. מחקריה נוסכים אור על מהות השפה הטבעית כתופעה קוגניטיבית אנושית ייחודית.


במחקריה גילתה פרופ' דורון תופעות לא מוכרות בעברית הדבורה בימינו ובעברית הקלסית לרבדיה, והציעה ניתוחים חדשניים לתופעות ידועות. מחקריה עוסקים בתופעות מתחומי הצורות, התחביר והמשמעים, ומתייחסים לשפה הן בהיבט הסינכרוני, כלומר כמערכת סימנים בנקודת זמן מסוימת, הן בהיבט הדיאכרוני, כלומר בראיית התפתחויותיהן של תופעות לשון לאורך ציר הזמן. עבודותיה של פרופ' דורון משמשות כיום יסוד הכרחי לכל ניתוח של העברית בכלים של הבלשנות הפורמלית. למחקריה נודע מעמד קנוני בתחומם, והשפעתם ניכרת בעובדה שתובנות הנגזרות מהם מהוות תשתית למחקרים בתופעות מקבילות בשפות רבות הנחקרות בקהילה המדעית הבין-לאומית. כך עלה בידיה של פרופ' דורון למקם את חקר השפה העברית במרכז עניינה של הבלשנות הכללית ולחשוף הכללות ועקרונות עמוקים המשותפים לעברית ולכל השפות הטבעיות.


לצד מחקריה על העברית היא עוסקת גם בחקר הערבית ובחקר הארמית הקלסית והחדשה. בשיתוף פעולה עם עמיתיה למחקר היא אף עסקה בתופעות לשון במגוון לשונות: אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית, יפנית, יוונית, רוסית וּמַלַיַאלַם.


פרופ' דורון נמנתה עם מקימי המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה העברית, מרכז מחקר בין-תחומי יחיד מסוגו בישראל החוקר את השפות האנושיות, ובכללן השפה העברית, לאור תובנות הבלשנות, הלוגיקה והפילוסופיה של הלשון. המחקר הנעשה במרכז הזה מנהיר את תרומתם של תחומי דעת אלו להבנת היכולת הקוגניטיבית לנתח את המציאות ולטעון על אודותיה טענות רציונליות ותקפות.


מנהיגותה האקדמית היוצאת דופן באה לידי ביטוי בשנים האחרונות בהובלתה לכינון קבוצת מחקר המורכבת מחוקרים מתחומי דעת שונים המתמקדים בהבנה של תהליך תחיית השפה העברית מן ההיבט הבלשני. קבוצה זו, הכוללת פילולוגים בשפות השמיות וההודו-אירופיות, סמנטיקאים וחוקרי קורפוס, הציבה לה למטרה לפענח את התהליך שהתחולל מבחינה בלשנית-קוגנטיבית בהחייאת השפה העברית בשלהי המאה התשע-עשרה ובעשורים הראשונים של המאה העשרים ועד לימינו. החוקרים מתבססים על תאוריות בדבר מגע בין לשונות כדי להבין כיצד נשזרו ונשתלבו העברית של המקרא, של המשנה, ושל הסוגות השונות של העברית שבהן שלטו יהודים מרחבי כל התפוצות עם השפות האחרות שהיו בפיהם.


במחקריה במסגרת זו עושה פרופ' דורון שימוש בכלים בלשניים מתוחכמים כדי לדחות את הטענה הנשמעת כיום המבקשת לאפיין את העברית החדשה כלשון בעלת תחביר סלאבי או יידיי שמשובצות בה מילים עבריות. פרופ' דורון מראה שהעברית החדשה התפתחה התפתחות טבעית מן העברית הקלסית, תוך כדי מגע עם הלשונות האחרות שהיו בפי דובריה. קשה לחשוב על דמות אחרת בעולם המחקר שהייתה יכולה להנהיג מיזם מחקר מרשים שכזה, שהוא בעל חשיבות מחקרית ותרבותית מכרעת.


על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' עידית דורון ראויה לקבל את פרס ישראל בתחום הבלשנות העברית והכללית לשנת תשע"ו.

 

השופטים
פרופ' מלכה רפפורט חובב, יו"ר
פרופ' עירית מאיר
פרופ' חיים א' כהן

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2016