education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
המחלקה לכיתות ותכניות שח"ר במוסדות החינוך
 

מנהלת המחלקה ליאת צוריה קליין 

 

המחלקה לכיתות ותכניות שח"ר שמה לה כמטרת על את קידום המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר תוך השקעה מתמדת ביישום עקרונות ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

החיבור בין הפדגוגיה לטיפול, התכנים, שיטות ההוראה ועולם הרגש מאפשר לקדם את התלמידים שלנו לעבר הישגים משמעותיים המובילים לשינוי התודעה שלו כבוגר עצמאי ומצליח.

הפערים החברתיים במדינת ישראל מחייבים אותנו לפעול ביתר מרץ לקידומם של ילדי הקצה כחלק משליחותנו החברתית.

עלינו החובה לאפשר לתלמידים ללא קשר למצבם הכלכלי, המשפחתי והלימודי להגיע להישגים משמעותיים בשנות לימודיהם בבית הספר ולספק כלים לימודיים ורגשיים שיאפשרו להם הצלחה גם לאחר סיום התיכון.

אנו רואים בכל מנהל/ת, מחנכ/ת ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלת תלמידים בכיתות שח"ר להצלחה לימודית, רגשית וחברתית.

בעשייתנו החינוכית בכיתות שח"ר אנו חותרים להשפעה ארוכת טווח שפירותיה ניכרים גם לאחר סיום שנות התיכון.

אחוזי הזכאות הולכים ועולים, נתוני הנשירה הולכים ופוחתים והנתונים הללו מסמנים לנו שהפרקטיקות החינוכיות של שח"ר מנצחות.

 

מחויבות המחלקה היא בהבניית מסלול הצלחה מתאים לתלמידות ותלמידים במצבי סיכון לנשירה סמויה וגלויה הלומדים במערכת הנורמטיבית הרגילה.

 

אוכלוסית היעד

א. תלמידים בעלי מאפיינים וגורמי הסיכון הבאים:

 1. נשירה גלויה וסמויה: תלמידים במצבי סיכון לנשירה (גלויה וסמויה) הלומדים במערכת הרגילה ובמסגרות ייעודיות (מרכזי חינוך).

 2. רמת הישגים: תלמידים שהישגיהם הלימודיים נמוכים ואינם עומדים ברמת בני הגיל וכן תלמידים שנשרו ממסגרות החינוך ועדין ניתן להחזירם למערכת.

 3. מדד טיפוח בית ספרי / ניקוד טיפוח אישי

 4. עולים ותיקים

 5. ראיה כוללת של התלמיד/ה בהיבטים רגשיים-חברתיים-משפחתיים

 

ב. מנהלי בתי ספר וצוותים מקצועיים הנותנים מענה לאוכלוסייה בקצה הרצף.

 

יעדים

המחלקה רואה שליחות חברתית ראשונה במעלה לצמצום פערים עבור אוכלוסיית התלמידים בקצה הרצף במטרה לבנות תחושת שייכות עמוקה לחברה בישראל ותחושת מסוגלות עצמית גבוהה.

 1. צמצום היקף הנשירה הגלויה והסמויה והגברת ההתמדה.

 2. הגדלת מספר התלמידים המאתגרים המגיעים לידי מיצוי עצמי ולמידה משמעותית תוך חיזוק  הדימוי העצמי, שיפור המסוגלות ותחושת השייכות למסגרת הבית ספרית

 3. סיום מסלול לימודי עם תעודה משמעותית : זכאות לבגרות/  לקראת טכנאים והנדסאים.

 4. הגברת המעורבות החברתית והתרומה לקהילה.

 5. הגדלת אחוז המשרתים בשירות צבאי, שירות לאומי ואזרחי.

 6. השתלבות תעסוקתית והרחבת שיעור הפונים ללמידה במוסדות להשכלה גבוהה.


שלבים בהפעלת התוכניות

 1.  יישום מדיניות המחלקה והטמעתה בביה"ס נעשית באמצעות מבנה אירגוני שיטתי של שיתופי פעולה ושפה משותפת בין אנשי המטה לאנשי המחוזות. פיתוח תבחינים לאיתור האוכלוסייה לשם הפחתת הנשירה ולשם מתן מענה יעיל וממוקד.

 2. מיפוי צרכים ברמה ארצית ומחוזית לשם התאמת תוכניות שח"ר למוסדותהחינוך .

 3. הטמעת הפדגוגיה הטיפולית  ,במוסדות החינוך בהם קיימות כיתות שח"ר באמצעות בניית פרקטיקות הוראה המשלבות תהליכי למידה יחד עם תכנים רגשיים וחברתיים לתלמידים הנמצאים בקצה הרצף.
 • פיתוח מקצועי לצוותי בתי הספר דרך השתלמויות בפדגוגיה טיפולית.

מוקדי העבודה

1. הפעלת כיתות שכל"מ
2. הפעלת תכניות תוספתיות בהיבט האישי/רגשי, פדגוגי/חברתי
3. הכשרת מנהלים וצוותי הוראה ברמה ארצית
4. הנחיית מנחים מחוזיים ברמה ארצית
5. מפגשים של מטה, מחוז, רשות ורשת.
6. הבנייה דינאמית של כלים מותאמים

7.

הפעלת הערכות באמצעות נתוני משרד בתחומי התמדה/נשירה והישגים, בקרה פנימית, הערכה של ראמה.

תהליכי בקרה והערכה

התערבות מבוססת נתונים, פיתוח תהליכי בקרה והערכה לתכניות השונות ושילוב מחקרים.

פעילות במבנה ארגוני הכולל שיתוף פעולה תדיר עם המחוזות הנמצאים בקשר רציף וישיר עם בתי הספר. מבנה זה מוביל לשיתוף פעולה פורה ומשמעותי בין השטח למטה

 

דו"ח המחקר על תכניות מב"ר ואתגר שנערך על ידי ראמ"ה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/06/2020  

עדכוני rss