education - חינוך מינהלת יישומי מנב''ס

עדכוני rss

 
   
 
כתבו לנו
קבוצות דיון
 
 
 
 
 
ניהול ה"מיצ"ב הפנימי" במנב"ס - תשע"א

 

מינהל תקשוב ומערכות מידע, בשיתוף עם הראמ"ה פיתח ממשק המאפשר לביה"ס לקלוט

את מבחני המיצ"ב הפנימיים ישירות למנב"ס, לשם הקלדת הציונים
של "מבחני המיצ"ב".
הציונים מוזנים במנב"ס / במנבסון למרכיבי אירוע הערכה הזהים לשאלות
במחברת הבחינה של ה"מיצ"ב הפנימי".
תיעוד הציונים במנב"ס מאפשר הפקת דוחות השוואתיים ייחודיים ל"מיצ"ב פנימי".

 

החל מגרסת מנב"ס 4.4.1 ניתן להפיק דו"חות חדשים נוספים בתחומי הדעת: שפת אם ומתמטיקה. 

בשפת אם נוספו דו"חות הכוללים דיווח ציונים בשני מימדים: סוגות והבנת הנקרא.

במתמטיקה נוספו דו"חות הכוללים דיווח ציונים לפי רמות חשיבה.

 

יתרונות הפעלת הממשק

 

:הפעלת ממשק מיצ"ב פנימי

 תהליך העבודה: 

 

א.  תהליך העבודה: תרשים           מצגת  

ב.   שלבי התהליך:

 

 חובה! הכנות מקדימות במנב"ס 4.4.1 טרם קליטת הממשק

(כולל הפעלת קובץ עדכון)

התהליך- שפה עברית

מנב"ס

הורדת הממשק והפעלתו

בשפה  העברית

 

בשפה  העברית

 

אנגלית      מדע וטכנולוגיה

 

שפת אם       מתמטיקה

התהליך- باللغة العربية

מנב"ס

باللغة العربية

 

הורדת הממשק והפעלתו

בשפה  הערבית

 

 

باللغة العربية

 

אנגלית      מדע וטכנולוגיה

 

שפת אם       מתמטיקה

הזנת ציונים

הנחיות להזנת ציונים למרכיבי האירוע

הפקת דוחות - חדש!

 

 מדריך להפקת דו"חות    

 

 

שירות ותמיכה:

 

מידע אודות המיצ"ב הפנימי:

 

אתר ראמ"ה - דף ראשי מיצ"ב פנימי תשע"א

 

מידע כללי - כלי עזר

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2011