עופר נסע באופנוע ולפתע הבחין שמד הדלק שלו נראה כך:

הוא נסע לתחנת הדלק הקרובה כדי למלא דלק באופנוע.
על השלט שבתחנת הדלק היה כתוב כי מחירו של ליטר דלק הוא 40 זֶד*.
נפח מְכל הדלק של האופנוע הוא 5 ליטר.
עופר מילא דלק בסכום של 50 זֶד.
גררו והזיזו את מחוג הדלק באיור שלמטה בעזרת העכבר, כך שיצביע בערך על כמות הדלק שבמכל, לאחר שעופר סיים לתדלק.

לאחר שתסיימו לחצו על "אישור".

*זֶד-מטבע דמיוני בעל ערך כלשהו.