עודד רצה להשתמש במכונת הצילום שבמשרדו של אביו כדי להכין 6 עותקים של התמונה המוצגת משמאל.
כשניגש עודד למכונת הצילום נוכח לדעת כי על "לוח הבקרה" לא מצוין מה תפקידו של כל אחד מן הכפתורים.
לפניכם "לוח הבקרה" של מכונת הצילום. עזרו לעודד להפיק 6 עותקים זהים לתמונה שמשמאל.

לאחר שתסיימו לחצו על "אישור".