עיריית קרית זד החליטה לצייד את הפקחים שלה בקטנועים חשמליים. הקטנועים שנרכשו מופעלים על ידי סוללות, שניתן לטעון אותן בכל אחת מעמדות הטעינה שפוזרו ברחבי העיר.
כל קטנוע יכול לנסוע לאורך שלושה רחובות (רחוב הוא הקטע שבין שני צמתים, כפי שמתואר באיור שלמטה) עד שצריך לטעון אותו שוב. בכל פעם שהקטנוע מגיע לנקודת טעינה, הסוללה נטענת עד שהיא מלאה. אפשר לטעון את הסוללה גם כשלא התרוקנה לגמרי, ואז שוב יוכל הקטנוע לנסוע שלושה רחובות מאותה נקודה. אפשר להשתמש באותה עמדת טעינה מספר פעמים.
באיור לדוגמא שלמטה, העיגול הירוק הוא נקודת המוצא והפקח נע ממנה שלושה רחובות עד לעמדת הטעינה.

לפניכם מפת קרית זד. יורם הפקח יוצא מהנקודה הירוקה, כשהסוללה בקטנוע שלו מלאה. משימתו היומית היא לעבור דרך כל חמשת הצמתים שתחת אחריותו (המסומנים בכוכבים כחולים). עליכם לוודא שפיזור עמדות הטעינה יהיה כזה שיאפשר ליורם להצליח במשימתו - לעבור דרך כל הכוכבים הכחולים בלי שהקטנוע יוותר ללא חשמל.
לחצו על רחוב או על צומת כדי לקדם את יורם הפקח.
חלק מעמדות הטעינה כבר הוצבו במקומות שונים. עליכם להציב את שאר עמדות הטעינה שבתחתית האיור באופן כזה שיאפשר ליורם לעבור דרך כל הצמתים המסומנים בכוכבים כחולים.
על מנת להציב עמדת טעינה, גררו אותה אל המקום שבחרתם. אפשר להציב את עמדות הטעינה בכל צומת פנוי, אך לאחר שיורם משתמש בעמדת טעינה כדי לטעון את סוללות הקטנוע, לא ניתן עוד לשנות את מקומה.
בתיבות שמשמאל תוכלו לראות כמה רחובות עוד אפשר לנסוע לפי רמת הטעינה של הסוללה, וכן את מספר הכוכבים שנותרו לאסוף.
המשימה תסתיים בהצלחה לאחר שיורם יעבור דרך כל הצמתים המסומנים בכוכבים כחולים.