education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות
 

אתר אפיק תשלומי הורים - לשם מה?

אפיק תשלומי הורים הוא אתר אינטרנט המיועד לפזר את הערפל מנושא תשלומי ההורים ולהקל על ההורים. האתר פורס בפני ההורים מידע תמציתי ובהיר על סוגי התשלומים ומהותם: תשלומי חובה, תשלומי רשות ותשלומים מרצון. באתר מצוי גם מידע לגבי גובה הסכומים המירביים של תשלומי חובה ורשות.

 

קישור לצפיה בחוזרי התשלומים המאושרים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/01/2015    

עדכוני rss