education - חינוך חוות הדעת

משרד החינוך הקים עבור מוסדות חינוך  "ענן חינוכי" המאפשר אספקה של תשתית תקשוב חזקה ובעלת שרידות גבוהה על פי מודל של תשלום לפי צריכה בפועל. 

לפירוט נוסף אודות חוות הדעת


manbasup@bezeqint.co.il    

1-700-502-505

א-ה 7:30-22:30, ו – 7:30-13:30
שעתיים לאחר צאת השבת ועד 23:00

המוקד תומך גם בפעילות הקשורה בשעוני נוכחות של "אופק חדש"


  הפקת תעודות במנב"סנט:

דגמי תעודות 

 

שימו לב! החל מ 1.01.2015 לתמיכה תפעולית ביישומים המתוקשבים של משרד החינוך התקשרו

ל 03-6906600

  תאריך עדכון אחרון:  26/04/2020