education - חינוך בחירת תחומי ההדרכה בבית הספר היסודי

 
 

מערכת הממוחשבת של התכניות לפיתוח מקצועי(מערכת התכנון)  נועדה לאפשר לעובד ההוראה ולמנהל בית הספר לתכנן את צורכי הפיתוח המקצועי של עו"ה בראייה תלת שנתית ובשיח מקדם בין המנהל ועו"ה. בניית התכנון רצוי שיעשה  לפי נתוני עובד ההוראה (המוסד, מקצועות ההוראה, שלב בקריירה ועוד) ובהתאם לתכניות הפיתוח המקצועי של עו"ה המוצעות במערכת הממוחשבת .


לתמיכה בנושא סיסמאות: 03-9298888.  לשאלות תוכן: Htl.info@education.gov.il

המערכת פותחה ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע.

 
 
כניסה בהזדהות מוסדית
 

דרישות המערכת

גרסת דפדפן – Internet Explorer 7 ומעלה או Firefox 3. רזולוציה מומלצת: 1024X768.

Adobe Acrobat Reader לצפיה ב-pdf

 
  אתר המינהל
  עזרה   כתבו לנו
 

תכנון הפיתוח המקצועי לשנה"ל תשע"ה 

מערכת הממוחשבת לתכנון הפ"מ עודכנה בהתאמה למדיניות  קידום הלמידה המשמעותית.

משנה"ל תשע"ה תהליך ההערכות לאיתור צרכי עו"ה ובית הספר (המיפוי) יתקיים בהובלת

המפקח על הפיתוח המקצועי  במחוז ומרכזי הפסג"ה ברמה האזורית.

ברמת בית ספר: בחינת התכניות המוצעות במערכת הממוחשבת ותכנון הפיתוח המקצועי של צוות  ההוראה בשיח עם מנהל המוסד החינוכי.

ברמת בית ספר- מרכז פסג"ה יתקיימו מפגשי יעץ של מרכזי הפסג"ה עם מנהלי מוסדות החינוך, בשיתוף המפקח הכולל.

הרישום לקורסים יעשה באמצעות מרכזי הפסג"ה במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.
פניות בנושאי תוכן ונהלי אופק חדש ועוז לתמורה  יש לפנות למרכז הפסג"ה.

 

מנהלים בלבד - בפניות בנושאי תוכן ונהלים יש לפנות למרכז הפסג"ה.

 

מודל הדרכה בית ספרי לבתי הספר היסודיים הרגילים

 

חוברת הנחיות עדכנית לתשע"ה תפורסם בקרוב