הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
בדיקות רפואיות לתלמידים המשתתפים בתחרויות ספורט של בתי הספר 9.3‎-4
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסא/4(א)
סעיף 9.7‎-6
  מטרת הפרסום  הוראה זו באה להחליף את הכלל החמישי שפורסם בחוזר הוראות הקבע סא/4(א), סעיף
9.7‎-6, הנוגע לבדיקות רפואיות לתלמידים המשתתפים בתחרויות ספורט של בתי הספר:
כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית הספר חייב להמציא לבית הספר אישור רפואי המאשר את
כשירותו מבחינה רפואית להשתתף בפעילות ספורט תחרותית של בתי ספר. התלמיד חייב
להמציא את האישור לפני שהחל את השתתפותו בנבחרת באותה חטיבת גיל (חט"ב או חט"ע) -
אישור אחד לכל חטיבת גיל.
תלמיד ישוחרר מחובה זו אם עבר בדיקה רפואית לפי חוק הספורט ונמצא כשיר.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, מר אברהם זוכמן,
טל' 03‎-6896136.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002