education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-77  שימוש בכלי לניהול פדגוגי מתוקשב כתחליף ליומן הכיתה הסטנדרטי ("היומן הכחול")

 

מבוא

תמצית

חוזר זה מדגיש את חשיבות השימוש ביומן הכיתה ככלי לניהול פדגוגי ולמעקב אחר נוכחות התלמידים ומנחה את המורים בבתי הספר המשתלבים בתכנית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" להשתמש במנב"סנט במקום ביומן הכיתה הסטנדרטי.

הוראה זו מבטלת את ההוראה בנושא זה שפורסמה בסעיף 3.7-70 בחוזר הוראות הקבע    עב/6(א) בשל שינויים בסעיף קטן 2.

התוקף: החל מ-2 ביוני 2013.

התחולה: כלל מערכת החינוך ובמיוחד בתי הספר המשתלבים במסגרת תכנית התקשוב הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21".

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 3.7-70 בחוזר הוראות הקבע עב/6(א), "שימוש בכלי לניהול פדגוגי מתוקשב כתחליף ליומן הכיתה הסטנדרטי" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

  • חוזר מיוחד ו', התשנ"ה, "נושאי התפקידים בבתי הספר – רענון" – בתוקף
  • סעיף 6.6-2 בחוזר הוראות הקבע סח/8(א), "הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל-יסודי" – בתוקף.

התפוצה: כלל עובדי מערכת החינוך, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות וקציני הביקור הסדיר.


הגורם האחראי

א.      שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.       בעל התפקיד: מתאם פעולות המינהל הפדגוגי

ג.       מספר הטלפון: 02-5603099

ד.       כתובת הדוא"ל: mirina@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.      מבוא

2.     ההנחיות.

 

1.     רקע

 

יומן המורה הוא כלי ניהול פדגוגי בעל חשיבות רבה, המאפשר למורה המופקד על רווחתם, על שלומם ועל תפקודם התקין של תלמידיו לעקוב מקרוב אחר מגוון תפקודיהם של התלמידים. רישום קפדני של החיסורים והאיחורים של התלמידים יוכל לסייע בידי המורה ללמוד אודות דרכי ההתנהלות הלימודיות, הרגשיות, ההתנהגותיות והחברתיות שלהם, כמו גם על מצבם הבריאותי. אירועי אי-נוכחות מרובים או איחורים יש בידם להצביע על קשיים אפשריים של התלמידים ולאותת למורה שעליו לעשות מעשה.

תפקידו של המורה לפעול בעקבות המעקב אחר הרישום ביומן הנוכחות. שיחה עם התלמיד, בירור קושי (אם הוא קיים), שיתוף ההורים ושיתוף גורמים רלוונטיים נוספים יוכלו במקרים מרובים לסייע בפתרון מצוקה אפשרית. במקרים קיצוניים יותר יוזמן קצין ביקור סדיר שיקבל לידיו את נתוני הרישום ביומן הנוכחות ויסייע בידי בית הספר להשיב את התלמיד לתפקוד סדיר ותקין.

מטרה נוספת של יומן הנוכחות היא רישום נושא השיעור ושיעורי הבית שניתנו. רישום זה מאפשר למורה ולצוות הכיתה ללמוד על הכיתה כקבוצת לומדים באמצעות המעקב אחר התקדמות הלמידה, תכניה, קצבה וההספק שלה.

יומן המנב"סנט גם מאפשר להורים הנכנסים למרחב הכיתה הווירטואלי ללמוד מדי יום אודות נושאי הלימוד ושיעורי הבית שניתנו. באופן זה עשוי להיווצר רצף למידה בין בית הספר לבית, דבר שיתרום למעורבות ההורים בלמידה ולהצלחת התלמידים.

ליומן המורה חשיבות מרובה גם במישור המשפטי, בהיותו מסמך רשמי קביל בבית משפט, ולכן על המורה להקפיד על התיעוד, על הרישום ועל הגיבוי של תכניו למקרה שיידרש להציגם.

 

2.     ההנחיות

 

2.1    מתחילת שנת 2011 חובה להמיר את השימוש ביומן המורה הידני בשימוש ביומן הממוחשב של משרד החינוך, המנב"סנט. אין צורך להשתמש בשני היומנים. במקרים שאין אפשרות להשתמש ביומן הממוחשב של משרד החינוך יש לקיים רישום ביומן הידני.

2.2    יש להזין יום-יום ובכל שיעור ביומן הממוחשב את חומר השיעור וכן את החיסורים ואת האיחורים של התלמידים.

2.3    מחנך הכיתה אחראי לניהול התקין של יומן הכיתה הממוחשב. עליו לבדוק מדי יום את החיסורים ואת האיחורים של התלמידים הרשומים ביומן ולסכם אותם מדי חודש ומדי מחצית שנת הלימודים. כמו כן על  המחנך לברר מה הן הסיבות שגרמו לאיחורים ולחיסורים, להתחקות אחר הערות המורים ולטפל במקרים שהתערבותו דרושה בהם.

2.4    המורה המקצועי אחראי לניהול עקבי של היומן הממוחשב בשיעוריו. עליו לבדוק את האיחורים ואת החיסורים ולסכמם מדי חודש ובכל מחצית, לבדוק את הסיבות לאיחורים ולחיסורים ולטפל במקרים הדורשים התערבות ולדווח למחנך הכיתה על היעדרויות או על איחורים של תלמידיו. כמו כן עליו להזין את עיקרי החומר שנלמד במהלך השיעור ביומן.

2.5    למדריכים או למורים בשעות התוספתיות שאין להם גישה למערכות התקשוביות יותר המשך השימוש ביומן הידני, ולא תחול עליהם חובת שימוש ביומן הממוחשב, ובתנאי שינהלו מעקב סדיר אחר נוכחות התלמידים בשיעוריהם.

2.6   למאגר הנתונים במערכת המנב"סנט יתבצע גיבוי שוטף ותישמר היסטוריה של שנתיים.

2.7    מורה שאין לו גישה למערכת הממוחשבת רשאי להמשיך ולהשתמש ביומן הידני עד להסדרת ההיבטים הטכנולוגיים.

 

 מידע מורחב על המנב"סנט נמצא באתר של מינהלת יישומי המנב"ס,

                              www.edu.gov.il/Manbas.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/10(א), כ"ד בסיוון התשע"ג, 02 ביוני 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014