education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-82  שעות הפעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה בוטלה ב- 4/12/17. למעבר להוראה המעודכנת

מבוא

תמצית

הוראה זו מפרטת את שעות הפעילות במוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) בפתיחת השנה, בשגרה, בחגים, בימי זיכרון ובימי צום.

ההוראה מרכזת לראשונה עבור כל שכבות הגיל את ההנחיות בנושא שעות הפעילות, תוך התייחסות לשינויים בעקבות הרפורמות בחינוך היסודי והעל-יסודי, וכן לצרכים הקשורים לענייני דת, כגון קיצור יום הלימודים בימי צום בחינוך הדתי ובחינוך הערבי והבדואי. ההוראה מתייחסת גם לאופן קיום הלימודים כסדרם בשכבות הנבחנות בבחינות הבגרות.

המידע מוצג לפי סוג חינוך – החינוך הרגיל והחינוך המיוחד - ובחינוך הרגיל המידע מוצג לפי שלבי הגיל: תחילה בחינוך הקדם-יסודי ולאחר מכן בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי. עם זאת, על אף הגשת המידע לפי שלבי גיל, הנחיות רבות מתוכו משותפות לכלל מערכת החינוך.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2014.

התחולה: מוסדות החינוך הרשמי וחטיבות הביניים והחטיבות העליונות המצויות בפיקוח משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) בחינוך היהודי, הערבי, הבדואי והדרוזי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-    סעיף 3.3-1 בחוזר הוראות הקבע נט/4(א), "אי-קיום לימודים בשעת אפס כדי למנוע הסעות כפולות" – מבוטל*

-    סעיף 3.7-72 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "שעות הפעילות בגני הילדים ושחרור ילדים לפני סיום יום הלימודים" – מבוטל

-    סעיף 3.7-41 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "ביטול שעת האפס – התחלת הלימודים משעה 8 ואילך" – מבוטל

-    סעיף 3.7-8 בחוזר הוראות הקבע תשס/5(א), "שבוע לימודים בן 6 ימים" – מבוטל

-    סעיף 14 בחוזר מנכ"ל מח/1, "לימודים בגני ילדים בימים הראשונים לשנת הלימודים" – מבוטל

-    סעיף 176 בחוזר מנכ"ל לה/8, "משך השיעורים" – מבוטל

-    סעיף 74 בחוזר מנכ"ל יט/5, "משך השיעורים בבתי הספר המיוחדים" – מבוטל

-    סעיף 809א' בחוזר מנכ"ל יח/8, "שיעורים מצורפים" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 3.1-46 בחוזר הוראות הקבע עד/6(א), "נוהלי הפעלת רפורמת "אופק חדש" בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים" – בתוקף

-    סעיף 3.7-73 בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "שעות הפעילות וגמול הניהול לגננות בגני הילדים בעידן 'אופק חדש' במגזר הלא יהודי" – בתוקף.

 

התפוצה: עובדי ההוראה, המדריכים והמדריכות, המפקחים והמפקחות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות.

 

הגורם האחראי

א.     שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.     בעלי התפקיד                                

-    מנהל אגף א' לחינוך הקדם-יסודי 

טלפון:   03-6896009/10 

דוא"ל:  preschool@education.gov.il

-    מנהל אגף א' לחינוך היסודי                

טלפון:   02-5603283/4

דוא"ל: yehuditka2@education.gov.il

-    מנהל אגף א' לחינוך העל-יסודי

      טלפון: 02-5603259/61   

דוא"ל: dasibe@education.gov.il

-    מנהל האגף לחינוך מיוחד                      

טלפון: 02-5603973

דוא"ל: special_education@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.      כללי

2.      שעות הפעילות בחינוך הקדם-יסודי

3.     שעות הפעילות במוסדות של החינוך היסודי

4.     שעות הפעילות במוסדות החינוך העל-יסודי – בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

5.     שעות הפעילות במוסדות החינוך המיוחד

6.     נספחים

נספח א: טופס שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום הלימודים להמשך השהות בצהרון

נספח ב: טופס אישור: הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן

נספח ג: טופס שחרור ילד/ת גן לפני סיום הלימודים**

נספח ד: המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנושא של הבאת ילדים לגן ושחרור ילדים מן הגן בליווי אחים צעירים.

 

1.      כללי

מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים) כוללים בתוכם מוסדות חינוך לילדים בגיל 3 עד 18 (ובחינוך המיוחד – עד גיל 21). מוסדות החינוך פועלים על פי חוק ומעניקים לילדים בישראל 15 שנות חינוך חובה חינם. חוק החינוך חובה חינם בשנתיים הראשונות מוחל בהדרגה.

מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים)  פתוחים לכול ופועלים מתוך אחריות ומחויבות לקידומם של כל ילד וילדה בהיבטים הלימודיים, הרגשיים והחינוכיים-ערכיים, לשיפור הישגיהם הלימודים והחברתיים ולצמצום הפערים. יש חשיבות רבה לפעילות סדירה של מוסדות החינוך. הכרת לוחות הזמנים מאפשרת היערכות של כל בעלי העניין, יוצרת תחושת יציבות וסדר, מאפשרת תכנון וארגון אוטונומי של ימי הלימודים על ידי מנהל בית הספר ומקלה על שגרת העבודה והלימודים. משרדנו שואף ליצור רצף פדגוגי איכותי, החל מגן הילדים ועד לסיום בית הספר העל-יסודי, ומחפש דרכי פעולה. צעד קטן בכיוון הוא פרסום נהלים משותפים לכל המערכת כפי שנעשה כאן: ריכוז כל הנהלים הנוגעים לשעות הפעילות במוסדות החינוך של מדינת ישראל המפוקחים על ידי משרד החינוך (להוציא מוסדות פטור ומוסדות תרבותיים ייחודים).

 

2.      שעות הפעילות בחינוך הקדם-יסודי

2.1     כללי

חוזר זה מפרט את שעות הפעילות של הגן בגנים רגילים ובגני יוח"א, ובכלל זה בפתיחת השנה, בחגים, בימי זיכרון ובימי צום. החוזר מפרט מקרים שאפשר לאשר בהם שחרור מוקדם של ילדים ואת הנהלים למתן אישור, וכולל גם הנחיות להבאת הילדים לגן ולהחזרתם הביתה.

 

2.2     תחילת השנה

2.2.1  בגני חובה

א.    בגני הילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים כסדרם, בין השעות 7:55- 14:00, למן היום הראשון. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.

ב.     בגנים שמבקרים בהם ילדים בני 4-3 יתקיימו הלימודים כדלהלן:

1)     ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 10:00-7:55

2)     ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 11:00-7:55

3)     מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.

ג.     על אף הנאמר ב-ב' לעיל, ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים ישהו בגן החל מהיום הראשון עד השעה 14:00. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.

ד.    בכל מקרה ישהה צוות הגן בגן הילדים למן היום הראשון עד סוף יום הלימודים.

2.2.2  בגני יוח"א

שבוע הלימודים בן 45  שעות יחל מהשבוע הראשון ללימודים על פי הדירוג המפורט בזה:

א.     ביום הראשון והשני לשנת הלימודים יסתיימו הלימודים בשעה 14:00.

ב.     מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, בין השעות

        16:00-7:55.

ג.      צוות הגן ישהה בגן הילדים עד סוף יום הלימודים החל מהיום הראשון לשנת הלימודים.

 

2.3     שעות הפעילות של הגן בשגרה

2.3.1  כללי

א.     גן הילדים הוא מסגרת לימודית-חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צורכי כל ילד כפרט ועל צורכי קבוצת הילדים ככלל. הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית. לכן אין לשחרר ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים. שחרור מוקדם של ילדים מהגן יאושר במצבים המוגדרים בהמשך.

ב.     להלן שעות ההתחלה והסיום של הלימודים בגן:

1)    יום הלימודים בגן הילדים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 14:00, וביום שישי בשעה 12:45.

2)    בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך יום הלימודים מתחיל בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 16:00, למעט יום שישי, שבו הלימודים מסתיימים בשעה 12:05.

2.3.2  שחרור ילדים לפני סיום הלימודים

במצבים המפורטים להלן תאושר הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים, בכפיפות לנהלים ובאישור ההורים:

א.     שחרור לצורך הסתגלות

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים שלדעת הוריהם נדרש להם זמן ארוך יותר להסתגלות למסגרת שעות יום הלימודים המלא יש לנהוג כמפורט להלן:

1)     הילדים ישוחררו בשעה 13:30.

2)     הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראה נספח ג) ויחתמו עליו. הטופס יתויק בתיק ניהול הגן.

סידור זה של השחרור המוקדם יתקיים לאורך כל השבוע הראשון לפחות. במקרה שההורים יחליטו, לאחר תקופת ההסתגלות, להחזיר את ילדם למסגרת של יום לימודים מלא, הם יוכלו לעשות זאת על ידי הודעה לגננת.

ב.     ילדים המוסעים לצהרונים

לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים המוסעים בקבוצה לצהרונים ואשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליווים למסגרת הצהרון יש לנהוג כמפורט להלן:

1)     הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה 13:30.

2)     הורי הילדים ימלאו טופס בקשה (ראה בנספח א) ויחתמו עליו, והטופס יתויק בתיק ניהול הגן.

ג.      שחרור מוקדם חד-פעמי

אם עולה צורך לשחרר את אחד הילדים לפני סיום יום הלימודים, יבוא לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו שיציג מכתב ייפוי כוח חתום על ידי ההורה.

ד.     מקרים מיוחדים וחריגים

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון מקרים של בעיות בריאות, כאשר הילד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ לגן בשעות פעילות הגן, וכן במקרים חריגים אחרים שמתבקשת בהם הוצאת ילד מהגן לפני סיום יום הלימודים, אפשר יהיה לפנות בבקשה למנהל המחוז, או למי שהוא הסמיך לצורך העניין, לקבלת אישור להוצאת הילד לפני סיום יום הלימודים.

 

2.4     סיום הלימודים בימים מיוחדים: בחגים, ביום הזיכרון, בימי צום וביום האחרון ללימודים

2.4.1  בחגים

א.     שיתוף הורים בחגיגות בגני הילדים תורם תרומה רבת חשיבות לילד, למשפחתו ולחיי הגן והקהילה. מטרת החגיגות המשותפות ליצור אווירת רעות בין הילדים, ההורים והמחנכים ולעורר במשתתפים חוויות הקשורות לחג. מומלץ אפוא לשתף את ההורים באירועי חג בגן לאורך כל שנת הלימודים.

עריכת חגיגות בשיתוף ההורים תהיה על דעתם, ומועדיהן יתואמו בין הגננת להורים באספת הורים וייקבעו על דעת רוב המשתתפים. אפשר לתאם את מועדי החגיגות גם עם ועד הורים נבחר.

ב.     בערבי חגיגות עם הורים בגן הילדים יסתיימו הלימודים בגן בשעה הרגילה, גם בגן שמתקיים בו יום לימודים ארוך (יוח"א). הלימודים יסתיימו בשעה הרגילה גם בגן שתתקיים בו חגיגה בשעות אחר הצהריים.

ג.      בחגיגות פורים, ביום שבו ילדי הגן מתחפשים, יסתיימו הלימודים בשעה 12:00.

2.4.2  ביום הזיכרון

ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה יסתיימו הלימודים בשעה 12:00.

2.4.3  בימי צום

א.     במגזר היהודי

1)     בימי צום יתקיימו הלימודים כרגיל עד השעה 14:00.

2)     בגנים שנהוג בהם יום לימודים ארוך יתקיימו הלימודים בימי צום עד השעה 14:00, כמקובל בגני הילדים שאין בהם יום לימודים ארוך, וארוחת הצהריים תינתן לילדים כמקובל ביום לימודים קצר.

3)     הגננות מתבקשות ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

ב.     במגזר הערבי והבדואי

1)     גני ילדים בבתי הספר במתכונת ה"רמדאן", יסיימו את לימודיהם עם תום השיעור השישי בבית הספר.

2)     גני ילדים שאינם צמודים לבתי הספר יתחילו את יום הלימודים בשעה 8:00 בבוקר ויסיימו אותו בשעה 13.00.

3)     בגני ילדים שגננותיהם אינן מוסלמיות יפעל הגן במתכונת רגילה, אולם יתאפשר להורים המעוניינים להוציא את ילדיהם בשעה 13.00.

4)     גני ילדים העובדים במתכונת "אופק חדש" ויום חינוך ארוך יסיימו את יום הלימודים בשעה 14:00.

2.4.4  ביום האחרון לשנת הלימודים

ביום האחרון יתקיימו הלימודים כרגיל עד השעה 14:00.

 

2.5     הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם

2.5.1  הבאת הילדים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה ולא יאחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם הילדים בתחילת שנת הלימודים. כמו כן יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

2.5.2  חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת הלימודים, על טופס כדוגמת זה המובא בנספח ב להלן.

2.5.3  ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מורשה מטעם ההורים. על הבאת ילדים לגן ועל שחרור מהגן בליווי אחים צעירים ראו המלצות של ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" בנספח ד להלן.

 

3.      שעות הפעילות במוסדות החינוך היסודי

 3.1    כללי

מחקרי למידה ומחקרי הערכה בין-לאומיים מצביעים על חשיבות הניצול של משאב הזמן, קרי שעות הלימוד השבועיות, באופן איכותי לעמידה ביעדים החינוכיים ולקידום ההישגים הלימודיים. יש לפעול למיצוי מיטבי ומרבי של מספר ימי הלימוד ושעות הלימוד שמערכת החינוך מקצה למוסדות החינוך. יש לוודא שהפעילויות  השונות, בין אם הן מתקיימות במסגרת הכיתה ובין כותלי בית הספר ובין אם הן מתקיימות מחוץ לכיתה ובית הספר, תשמשנה לקידום הלמידה המשמעותית והחינוך.

3.2     תחילת השנה

היום הראשון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה 8:00 בבוקר, והלימודים יתקיימו בארבעת השיעורים הראשונים לפחות. בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12:00.

3.3     הפעילות בשגרה

3.3.1  סדר יום הלימודים

א.     אורכו של שיעור ינוע בין 45 ל-50 דקות, ולפחות שניים מתוך ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בני 50 דקות.

ב.     אפשר לקיים יחידת לימוד שאורכה יהיה עד שתי שעות לימוד רצופות.

ג.      יום לימודים בן 4 שעות יתחיל בשעה 8:00 ולא יסתיים לפני השעה 11:50.

ד.     כל שינוי באורך שעת הלימודים ובמועד ההפסקות טעון אישור של מנהל המחוז.

3.3.2  אירועי ספורט

אין לשחרר כיתות לימוד במהלך שעות הלימודים לאירועי הספורט, ובכלל זה תחרויות בית הספר. יש לקיים אירועים אלה בסיום יום הלימודים.

3.3.3  טיולים

תכנון הטיולים השנתיים לשכבות הגיל השונות בחינוך היסודי יהיה בראייה תלת-שנתית. יש להביא בחשבון ביטול שיעורים בשכבות שונות בגין היעדרות מורים. חובה לקיים לימודים למחרת החזרה מהטיול השנתי.

3.3.4  קיצור יום לימודים

אין לקצר את יום הלימודים ולשחרר תלמידים לצורך הכנה לבחינה.

3.3.5  שחרור מוקדם חד-פעמי

אם עולה צורך חד-פעמי לשחרר את אחד התלמידים לפני סיום יום הלימודים, יבוא לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו ויציג מכתב ייפוי כוח חתום על ידי ההורה.

3.3.6  מקרים מיוחדים וחריגים

במקרים מיוחדים וחריגים, כגון מקרים של בעיות בריאות, כאשר התלמיד זקוק לטיפולים הניתנים לו מחוץ למסגרת בית הספר במהלך יום הלימודים וכן במקרים חריגים אחרים שאינם אירוע חד-פעמי ומתבקשת בהם הוצאת התלמיד לפני סיום יום הלימודים, אפשר יהיה לפנות בבקשה אל מנהל המחוז, או למי שהוא הסמיך לצורך העניין, לקבלת אישור.

 

3.4     סיום הלימודים בימים מיוחדים

3.4.1  בחגיגות פורים

          בחגיגות פורים, ביום שבו ילדי בית הספר מתחפשים, לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12:00.***

3.4.2  ביום הזיכרון

ביום הזיכרון יתקיימו הלימודים בארבעת השיעורים הראשונים לפחות. בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12:00.

3.4.3  בימי צום

א.     בימי צום המתקיימים במהלך שנת הלימודים בבתי הספר שבהם המורים והתלמידים צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

ב.     על בית הספר ליידע את ההורים מראש על קיצור יום הלימודים בימי צום.

3.4.4  ביום האחרון לשנת הלימודים

היום האחרון ללימודים יתחיל בכל הכיתות בשעה 8.00 בבוקר,  והתלמידים יימצאו בבית הספר עד השעה 12:00 לפחות.

 

3.5     פירוט מספר ימי הלימוד המחייבים בבית הספר היסודי

להלן טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר הימים המותרים לפעילות חוץ-כיתתית:

3.5.1  בתי ספר המלמדים 6 ימים בשבוע

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

219

219

219

219

219

219

המס' המרבי של ימי הפעילויות החוץ-כיתתיות

22

22

22

22

22

22

המס' המזערי של ימי הלימוד הסדירים

197

197

197

197

197

197

 

3.5.2  בתי ספר יסודיים המלמדים 5 ימים בשבוע

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

183

183

183

183

183

183

המס' המרבי של ימי הפעילויות החוץ-כיתתיות

18

18

18

18

18

18

המס' המזערי של ימי הלימוד הסדירים

165

165

165

165

165

165

 

3.5.3  בתי הספר במגזר הערבי והדרוזי

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 6 ימים בשבוע

220

220

220

220

220

220

ימי הלימוד (בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 5 ימים בשבוע

184

184

184

184

184

184

 

 

4.      שעות הפעילות במוסדות החינוך העל-יסודי - בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות

4.1     כללי

מחקרי הלמידה ומחקרי הערכה בין-לאומיים מצביעים על תפקידו של הזמן כמשאב מרכזי במערכת החינוך. למשאב הזמן, קרי שעות הלימוד השבועיות, יש חשיבות רבה וקשר ישיר עם ההישגים הלימודיים. מטרת סעיף זה היא להביא להסדרה ברורה של מסגרת הזמן המרבית לקיום פעילויות חינוכיות בתוך בית הספר העל-יסודי ומחוצה לו, באופן שיאפשר ניצול יעיל של משאב הזמן.

4.2     תחילת השנה

4.2.1         ביום הראשון ללימודים יתקיימו הלימודים בארבעת השיעורים הראשונים לפחות.

4.2.2           בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 11:50.

4.2.3           שבוע הלימודים המלא יתחיל החל מהיום השני ללימודים. יש לקיים את כל השעות הפרטניות ושעות השהייה/תומכות ההוראה החל מהיום השני ללימודים. מנהל בית הספר ינהל מערכת שעות קבועה ושקופה שתכלול הן את השעות הפרונטליות והן את שעות השהייה ואת השעות הפרטניות.

 

4.3     הפעילות בשגרה

4.3.1  התחלת יום הלימודים

א.     אין לקיים לימודים בשעת אפס בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות; המשמעות היא שהלימודים יחלו בשעה 8:00 ואין לקיים לימודים לפני שעה זו.

ב.     בבתי הספר המקיימים תפילה מדי יום כשגרה אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 8:00 לצורך תפילה, אך לא לפני השעה 7:00.

4.3.2  משך השיעורים

שניים מבין ארבעת השיעורים הראשונים יהיו בני 50 דקות כל אחד ושני שיעורים יהיו בני 45 דקות כל אחד. יש לארגן את השיעורים ואת ההפסקות בכל מוסדות החינוך באופן שכיתה הלומדת 4 שיעורים ללא כל צירוף בין השיעורים תימצא בבית הספר לפחות 240 דקות, ובבתי הספר שניתנים שבהם שיעורים מצורפים – 230 דקות.

4.3.3  סיום יום הלימודים

א.     אין לסיים את הלימודים לפני השעה 11:50 בצהריים.   

ב.     בבתי הספר במגזר היהודי יש לסיים את יום הלימודים ביום שישי בשעה 14:00 לכל המאוחר. 

4.3.4  קיצור יום לימודים

אין לקצר את יום הלימודים ולשחרר תלמידים לצורך הכנה לקראת בחינה.

4.3.5  אורך שבוע הלימודים

א.     ככלל יהיה שבוע הלימודים במוסדות החינוך 6 ימים.

ב.     שבוע לימודים של בן 5 ימים במוסד חינוך רשמי ספציפי יתאפשר לאחר הגשת בקשה, באישור השר, על פי הכללים והתנאים שהשר יקבע, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ובאמצעות מנהלי המחוזות.

4.3.6  שחרור תלמידים לאירועי ספורט

א.     לאירועי הספורט, ובכלל זה תחרויות בית הספר, אין לשחרר כיתות לימוד במהלך שעות הלימודים, אלא בסיום יום הלימודים.

ב.     אפשר לשחרר תלמידים בודדים מכיתות לאירוע ספורט, וזאת באישור מנהל בית הספר ומנהל המחוז ובתנאי שהדבר אינו פוגע במהלך הסדיר של הלימודים בכיתות ובבית הספר, וכן בתנאי שהתלמידים יתחייבו להשלים את חומר הלימוד שהחסירו.

ג.      אפשר לכוון את קיומם של אירועי ספורט בשבוע החינוך הגופני המחוזי.

4.3.7  טיולים

תכנון הטיולים השנתיים לשכבות הגיל השונות בחינוך העל-יסודי יהיה על פי נוהלי הוצאת טיולים, בכפיפות לתכנית טיולים מאושרת, ויותאם לתכנית העבודה החינוכית של בית הספר ולתכנית הלימודים הנוהגת בכיתת הגיל ולהיערכות הפנים-בית-ספרית (על פי חטיבות גיל, חלוקה ל"בתים" וכד'). יש להביא בחשבון ביטול שיעורים בשכבות שונות בגין היעדרות מורים עקב השתתפותם בטיולים. ככלל יתקיימו לימודים סדירים למחרת החזרה מהטיול השנתי.

 

4.4     סיום הלימודים בימים מיוחדים: ביום הזיכרון ובימי צום

4.4.1  ביום הזיכרון

יום הלימודים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יסתיים בשעה 12:00.

4.4.2  בימי צום

א.     בבתי הספר שבהם המורים והתלמידים צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30 בימי צום.

ב.     כאשר הרמדאן חל במהלך שנת הלימודים, יתחיל יום העבודה בחודש הרמדאן בבתי הספר שאוכלוסייתם מוסלמית, או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל 25%, כרגיל ולא יאוחר מ-8:30. כל שיעור יקוצר ב-10 דקות,  אפשר לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר. ההפסקה בת 5 הדקות בין שיעור לשיעור תתקיים כרגיל.

 

4.5     ימי חופשה לפני בחינות מתכונת ובחינות בגרות

4.5.1  ימי חופשה לפני בחינות מתכונת

מטרתה של בחינת המתכונת היא לאפשר התנסות לפני ההתמודדות עם בחינת הבגרות החיצונית. אפשר לתת עד יום חופשה אחד לצורך למידה עצמית לפני בחינת המתכונת.

4.5.2  ימי חופשה לפני בחינות בגרות

אפשר לתת שני ימי חופשה לכל היותר לפני כל בחינת בגרות חיצונית.

 

4.6     פירוט מספר ימי הלימוד המחייבים בחטיבות הביניים

להלן טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר הימים המותרים לפעילות חוץ-כיתתית:

4.6.1  חטיבות ביניים המלמדות 6 ימים בשבוע

שכבת הגיל

ז'

ח'

ט'

ימי הלימוד, ובכללם התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (בניכוי חופשות)

209

209

209

המס' המרבי של ימי הפעילות החינוכית שאינם חלק מתכניות הלמידה ומפרקי ההתנסות במסגרת תחומי הדעת ואינם חלק מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית מחוץ לכיתה (10%)

21

21

21

המס' המזערי של ימי הלימוד הסדירים

188

188

188

 

4.6.2  חטיבות הביניים שהגישו בקשה ואושר להן ללמד 5 ימים בשבוע

שכבת הגיל

ז'

ח'

ט'

ימי הלימוד, ובכללם התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (בניכוי חופשות)

174

174

174

המס' המרבי של ימי הפעילות החינוכית מחוץ לכיתה (10%)

17

17

17

 המס' המזערי של ימי הלימוד הסדירים

157

157

157

 

4.6.3  חטיבות הביניים במגזר הערבי והבדואי

שכבת הגיל

ז'

ח'

ט'

ימי הלימוד, ובכללם התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 6 ימים בשבוע

210

210

210

ימי הלימוד, ובכללם התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 5 ימים בשבוע

176

176

176

 

הבהרות

א.   במסגרת חלוקת זמן הלמידה יש לקחת בחשבון את הקצאת הזמן לפעילויות חינוכיות-חברתיות, ובכלל זה ימי ציון ממלכתיים, טיולים וימי מוקד בנושא המעורבות החברתית. העקרונות המנחים להקצאת הזמן לפעילויות אלו יהיו כמפורט להלן:

1.       רוח בית הספר ודגשיו

2.       תכניות הלימודים ופרקי הבחירה שנבחרו במסגרת התכנית ללמידה משמעותית

3.       צורכי קהילות בית הספר.

ב.   פרק הזמן המרבי שייועד לפעילויות שאינן הוראה או התנסות בתחומי הדעת ואינן חלק מהתכנית  להתפתחות אישית ולמערבות חברתית-קהילתית והמבוצעות בבית הספר ו/או מחוץ לו לא יעלה על 10% מימי הלימוד בשנה. במכסה זו ייכללו ימי הציון הממלכתיים, טיולים וכל הפעילויות החברתיות שאינן חלק מהלמידה ומההתנסות הלימודית בבית הספר.

ג.   במקרה של פעילות המתבצעת בחלק מיום הלימודים יש לספור את שעות הפעילות. שעות אלה יצטברו לאורך השנה לשעות פעילות נוספות מסוג זה וייכללו במסגרת המכסה הנ"ל.

4.7     פירוט ימי הלימוד המחייבים בחטיבות העליונות

להלן טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר הימים המותרים לפעילות חוץ-כיתתית או להיעדרות בשל מבחנים:

4.7.1  חטיבות עליונות המלמדות 6 ימים בשבוע

שכבת הגיל

י'

י"א

י"ב

ימי הלימוד, ובכללם פרקי הלמידה וההתנסות הקבוצתית במסגרת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (בניכוי חופשות)

209

209

209

ימי פעילות חברתית שאינם חלק מתכניות הלמידה ומפרקי ההתנסות בתחומי הדעת ואינם חלק מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית המתקיימים  בתוך בית הספר או מחוצה לוחינוכית (10%)

21

21

21

היעדרות בשל מבחנים

בהתאם להנחיות המפורטות ב-4.5

 

4.7.2  חטיבות עליונות שאושר להן שבוע למידה בן 5 ימים

שכבת הגיל

י'

י"א

י"ב

ימי הלימוד, ובכללם פרקי הלמידה וההתנסות הקבוצתית במסגרת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית   (בניכוי חופשות)

174

174

174

ימי פעילות חברתית שאינם חלק מתכניות הלמידה ומפרקי ההתנסות בתחומי הדעת ואינם חלק מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (10%)

17

17

17

היעדרות בשל מבחנים

בהתאם להנחיות המפורטות ב-4.5

 

4.7.3  חטיבות עליונות במגזר הבדואי

שכבת הגיל

י'

י"א

י"ב

ימי הלימוד, ובכללם פרקי הלמידה וההתנסות הקבוצתית במסגרת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית (בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 6 ימים בשבוע

210

210

210

ימי הלימוד, ובכללם פרקי הלמידה וההתנסות הקבוצתית במסגרת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית  (בניכוי חופשות) בבתי"ס המלמדים 5 ימים בשבוע

176

176

176

 

הבהרות

א.    פרק הזמן המרבי שייועד לפעילויות שאינן הוראה או התנסות בתחומי הדעת ואינן חלק מהתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות החברתית-קהילתית והמבוצעות בבית הספר ו/או מחוץ לו לא יעלה על 10% מימי הלימוד בשנה. במכסה זו ייכללו ימי הציון הממלכתיים, טיולים וכל הפעילויות החינוכיות-החברתיות.

ב.     במקרה של פעילות המתבצעת בחלק מיום הלימודים יש לספור את שעות הפעילות. שעות אלה יצטברו לאורך השנה לשעות פעילות נוספות מסוג זה וייכללו במסגרת המכסה.

 

4.8     סיום שנת הלימודים

4.8.1  הלימודים בבתי הספר העל-יסודיים יתנהלו כסדרם עד ליום האחרון לשנת הלימודים, החל בתאריך 20.6.  

4.8.2  לגבי שכבות הנבחנות בבחינת הבגרות, יש לקיים את הלימודים כסדרם על פי המערכת הרגילה עד אמצע חודש מאי. לאחר מכן יתקיימו הלימודים על פי מערכות חלופיות שתיבנינה מראש עבור תלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ועבור תלמידים שאינם ניגשים לבחינות, כמפורט להלן:

א.     לתלמידים הניגשים לבחינות בגרות תיבנה המערכת בהתאם למועדי בחינות הבגרות: התלמידים ישתתפו בתקופה זו בשיעורים קבועים, בשיעורי התגבור ובשיעורי ההכנה לבחינות הבגרות, בהתאם למערכת החדשה ולנהלים שנקבעו במסגרת רפורמת "עוז לתמורה".

ב.     תלמידים שאינם ניגשים לבחינות הבגרות ילמדו על פי המערכת החלופית שתיבנה עבורם, עד סוף השנה.

 

5.      שעות הפעילות במוסדות החינוך מיוחד

5.1     תחילת השנה

5.1.1  בגנים

א.     בגנים של החינוך המיוחד לגילאי 4-3 הנקלטים לראשונה יתנהל היום הראשון בין השעות 7:55 – 11:00, והיום השני בין השעות
7:55–13:00.

ב.     מהיום השלישי ואילך יתנהלו הלימודים כסדרם, על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

ג.      מהשנה השנייה ואילך ישהו הילדים בגן מהיום הראשון על פי שעות הפעילות של המסגרת החינוכית, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות הגן.

ד.     בגנים של החינוך המיוחד שמתקיימת בהם תכנית יוח"א הלימודים מתנהלים כמו בחינוך הרגיל.

5.1.2  בחינוך היסודי

א.     בבתי-ספר לחינוך מיוחד יסתיימו הלימודים ביום הראשון בשעה 12:00 לפחות ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

ב.     כיתות החינוך המיוחד בבית ספר רגיל יפעלו במתכונת של בית הספר וכך גם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל.

5.1.3  בחינוך העל-יסודי

בבתי-ספר לחינוך המיוחד המוגדרים כחטיבת ביניים ותיכון יסתיימו הלימודים ביום הראשון בשעה 12:00 לפחות, ומן היום השני ואילך יתקיימו הלימודים על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

 

5.2     הפעילות בשגרה בכל שלבי הגיל

5.2.1  הלימודים יתקיימו על פי שעות הפעילות של המסגרת, בהתאם לאפיון החריגות של כיתות בית הספר.

5.2.2  כיתות החינוך המיוחד בבית ספר רגיל יפעלו במתכונת של שעות הפעילות בהתאם לאפיון החריגות של הכיתה.

5.2.3  תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל ילמדו על פי שעות הפעילות של בית הספר הרגיל.

 

5.3     סיום הלימודים בימים מיוחדים: בחגים, ביום הזיכרון, בימי צום וביום האחרון ללימודים

5.3.1  בחגים

א.     בפורים, ביום שלפני החופשה שבו התלמידים מגיעים מחופשים, אין לקצר את יום הלימודים.

ב.     בשלושת הרגלים – סוכות, פסח ושבועות – יום הלימודים שאחרי אסרו חג הוא יום לימודים מלא.

5.3.2  ביום הזיכרון

קיצור יום הלימודים ביום הזיכרון נתון לשיקול הדעת של הנהלת המסגרת החינוכית בחינוך המיוחד, ובכל מקרה לא יסתיים יום הלימודים הזה לפני השעה 12:00.

5.3.3  בימי צום

א.     במערכת החינוך המיוחד הלימודים מתקיימים בכל ימי הצום החלים בימי עבודה.

ב.     במסגרות החינוך המיוחד לתלמידים בעלי לקויות מורכבות – בעלי פיגור בינוני ועמוק, פיגור בינוני מורכב, אוטיסטים, בעלי הפרעות נפשיות וחולי נפש, בעלי נכויות פיזיות קשות ושיתוק מוחין, חירשים ולקויי שמיעה, עיוורים ולקויי ראייה – אין לקצר את יום הלימודים.

ג.      כדי להקל על אנשי צוות הצמים במסגרות אלה אפשר לחלק ביניהם את יום העבודה באופן שאדם בצום לא יעבוד 9 שעות; בהתאם לכך יתחלק יום העבודה בין שני אנשים לפי הצורך ובאישור הפיקוח. במשך יום הלימודים אפשר לקצר כל שיעור ב-10 דקות, וכן לקצר כל הפסקה ב-10 דקות לכל היותר, בתנאי שבין שיעור לשיעור תישמר הפסקה של 5 דקות.

ד.     במסגרות דתיות, שבהן רוב אנשי הצוות צמים, יום הלימודים יכול להסתיים ב-14:00 באישור הפיקוח.

5.3.4  ביום האחרון לשנת הלימודים

היום האחרון לשנת הלימודים הוא יום לימודים מלא, בהתאם לאפיון החריגויות השונות.

* ביטול סעיף זה נוסף בתאריך21.10.2015.

** בתאריך 24.8.2014 חל שינוי בנספח ג: נמחק גיל הילדים שאותם מבקשים ההורים לשחרר וכן תאריך סיום תוקף האישור.

*** סעיף 3.4.1 נוסף בתאריך 20.1.2015.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12(א), כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020