education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשע) 5.1-4  בטיחות בל"ג בעומר ובאירועים שמתקיימות בהם מדורות ותהלוכות לפידים
 

1.

כללי

1.1

הנחיות אלו מכוונות לקיום מדורות ואירועי אש המתקיימים לאורך השנה ולאו דווקא בל"ג בעומר.

1.2

ככלל יש לפעול על פי כללי הבטיחות באש המפורטים להלן. בעת ביצוע תהלוכת לפידים יבדוק האחראי לבטיחות האירוע את יישום הכללים האלה.

1.3

לפני ל"ג בעומר, לפי הצורך, תקוים הדרכה בשימוש באמצעי כיבוי-אש לעובדים, למורים ולתלמידים מכיתה ז' ומעלה.

2.

תהלוכת לפידים

2.1

תהלוכת לפידים ומדורות המבוצעות במסגרת מוסד החינוך מחייבות אישור מוקדם של מנהל המוסד ושל גורמים ברשות המקומית, כמו קב"ט, משטרה, כיבוי אש וכדומה.

2.2

מסלול התהלוכה ייקבע באופן שיאפשר את פיזור הצופים על פני שטח מרבי.

2.3

מנהל המוסד ימנה אחראי שיקבע את מסלול התהלוכה.

2.4

רוחב המסלול יהיה פי שניים מרוחב הטורים בתהלוכה.

2.5

סגירת המסלול בעת תהלוכה או מפקד תיעשה באופן שכל 4 מ' תהיה יציאה ברוחב מטר אחד. בין קבוצת הולכים אחת לשנייה יהיה מרווח של 3.5 מ' לפחות, ובין שורה אחת לשנייה – פעם וחצי אורך הזרוע (אורך הלפיד לא יעלה על אורך הזרוע).

2.6

לא יורשה גידור אזור הישיבה של הצופים בתהלוכה. לפי הצורך אפשר לגדרו במוטות ניידים המחוברים בחבל.

2.7

לכל קבוצת תלמידים יש למנות אחראי מבין התלמידים.

2.8

קופסאות שימורים או התקני הבערה יותקנו באופן שבמקרה של שרפה אפשר יהיה להדק את פני הקופסה אל הקרקע ולהחניק את הלהבה. קצות הקופסה יהיו ישרים ומשוקעים בפטיש.

2.9

לפני היציאה לתהלוכה יתרגלו המדריכים את המשתתפים בהחנקת הלהבות (יש לתת פקודה ברורה, אחידה וידועה למשתתפים).

3.

הדלקת מדורות

3.1

על הגוף המארגן לוודא שיהיה ליווי של מבוגר בכל הקשור להכנה ולביצוע של פעילות שבה מובערת אש ומשתתפים בה תלמידים. למבוגר או למדריך האחראי יהיה טלפון נייד ומספרי טלפון לחירום, כמו של מד"א, המשטרה וכיבוי האש. לפני כל יציאה לפעילות שיש בה הדלקת מדורות יש ללמד ולהנחות את התלמידים בכללי הבטיחות במדורה שיפורטו להלן.

3.2

מיקום המדורה ייקבע על ידי האחראי לפי הכללים האלה:

  • בשטח נקי מקוצים, מעשבים, מעצים ומשיחים
  • במרחק סביר ממבנים וממתקנים
  • לא מתחת לקווי חשמל וטלפון
  • לא בקרבת מתקני דלק
  • ביערות ובחורשות במקומות המיועדים לכך בלבד.
3.3

יש לנעול נעליים סגורות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גצים וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.

3.4

שטח האש של המדורה יהיה מסומן באבנים מסביב למדורה במרחק של 1.5 מ' לפחות, כדי למנוע מילדים להתקרב אל האש. יש להקדיש תשומת לב לגודל המדורה, מאחר שמדורה גדולה במיוחד עלולה להתמוטט.

3.5

הבערת המדורה תיעשה על ידי האחראי בלבד. יש להזהיר מפני מסמרים חלודים ומזוהמים המחוברים למשטחי עץ והעלולים לפגוע במשתתפים.

3.6

אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין, נפט וכדומה. אין להחזיק חומרים אלו בקרבת המדורה.

3.7

אסור להשליך למדורה מְכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן. כמו כן אין להתיז דלק על אש בוערת.

3.8

הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי האחראי, תוך שמירה על כללי הבטיחות.

3.9

יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים וחול למקרה של התפשטות שרפה.

3.10

אם מתוכננת שינה באזור המדורה, יש לכבות את המדורה באופן מוחלט מבעוד מועד. במדורות שהודלקו בחוף הים יוודאו האחראים שיישמר איסור מוחלט של רחצה.

3.11

יש להנחות את המשתתפים שאין להרים אבנים כבדות מאחר שעלולים להיות מתחת להן נחשים ועקרבים.

3.12

בסיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רותם זהבי‚
הממונה הארצי על הבטיחות במוסדות החינוך‚
טל' 02-5603004.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(א), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014