education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

(תשעב) 5.1-4  בטיחות בל"ג בעומר ובאירועים שמתקיימות בהם מדורות ותהלוכות לפידים
 

1.      כללי

1.1     הנחיות אלו מכוונות לאירועים שבהם מתקיימות מדורות ואירועי אש במהלך השנה ולאו דווקא בל"ג בעומר.

1.2     ככלל יש לפעול על פי כללי הבטיחות באש המפורטים להלן. בעת ביצוע תהלוכת לפידים יבדוק האחראי לבטיחות האירוע את יישומם.

1.3     לפני ל"ג בעומר יש לקיים הדרכה בשימוש באמצעי כיבוי-אש לעובדים, למורים ולתלמידים מכיתה ז' ומעלה (שימוש במטפים, כיבוי לפידים ומדורות וכדומה).

 

2.      תהלוכת לפידים

2.1    תהלוכת לפידים ומדורות המבוצעות במסגרת מוסד החינוך מחייבות אישור מוקדם של מנהל המוסד ושל גורמים ברשות המקומית, כמו קב"ט, משטרה, כיבוי אש וכדומה.

2.2     יש לקבוע את מסלול התהלוכה באופן שיאפשר את פיזור הצופים על פני שטח מרבי.

2.3     מנהל המוסד ימנה אחראי שיקבע את מסלול התהלוכה.

2.4    רוחב מסלול התהלוכה יהיה גדול פי שניים מרוחב הטורים בתהלוכה.

2.5     סגירת המסלול בעת תהלוכה או מפקד תיעשה באופן שכל 4 מטרים יהיה פתח יציאה מן המסלול ברוחב מטר אחד. בין קבוצת הולכים אחת לשנייה יהיה מרווח של 3.5 מטרים לפחות, ובין שורה אחת לשנייה – פעם וחצי אורך הזרוע (אורך הלפיד לא יעלה על אורך הזרוע).

2.6     לא יורשה גידור אזור הישיבה של הצופים בתהלוכה. אם יש צורך בסימון או בהפרדה אפשר לגדרו במוטות סימון ניידים המחוברים בחבל.

2.7     יש למנות אחראי מבין התלמידים לכל קבוצת תלמידים הצועדת בתהלוכה.

2.8     קופסאות שימורים המשמשות כלפידים או כהתקני הבערה יותקנו כך שבמקרה של שרפה אפשר יהיה להדק את פני הקופסה אל הקרקע ולהחניק את הלהבה. קצות הקופסה יהיו ישרים ומשוקעים בפטיש.

2.9     לפני היציאה לתהלוכה יתרגלו המדריכים את המשתתפים בהחנקת הלהבות. יש לתרגל ציות לפקודה כדי שתהיה ברורה, אחידה וידועה לכל המשתתפים.

 

3.      הדלקת מדורות

3.1     על הגוף המארגן  לוודא שיש ליווי של מבוגר בכל פעילות של תלמידים שבה מובערת אש. על המבוגר האחראי להחזיק טלפון נייד ומספרי טלפון לחירום, כמו של מד"א, המשטרה וכיבוי האש    

3.2     מיקום המדורה ייקבע על ידי האחראי לפי הכללים האלה:

  • בשטח נקי מקוצים, מעשבים, מעצים ומשיחים
  • במרחק סביר ממבנים וממתקנים
  • לא מתחת לקווי חשמל וטלפון
  • לא בקרבת מתקני דלק
  • ביערות ובחורשות במקומות המיועדים לכך בלבד.

3.3     יש לסמן את שטח המדורה באבנים במרחק של 1.5 מטרים לפחות מן האש כדי למנוע את התקרבות הילדים. יש להקפיד על בניית מדורה שאינה גדולה מדי ושאין סכנה שתתמוטט.

          לפני כל יציאה לפעילות הכוללת הדלקת מדורות יש ללמד ולהנחות את התלמידים בכללי הבטיחות במדורה שיפורטו להלן.  

3.4     יש לנעול נעליים סגורות וללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה מתאימה להגנה על הגוף מפני גצים וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.

3.5     הבערת המדורה תיעשה על ידי האחראי בלבד. יש להזהיר מפני מסמרים חלודים ומזוהמים  המחוברים למשטחי עץ והעלולים לפגוע במשתתפים.

3.6     אסור להבעיר אש באמצעות חומרים דליקים כגון בנזין, נפט וכדומה. אין להחזיק חומרים אלו בקרבת המדורה.

3.7     אסור להשליך למדורה מְכלים ריקים מכל סוג, חזיזים, קליעי נשק או עץ צבוע בצבעי שמן. כמו כן אין להתיז דלק על אש בוערת.

3.8     הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה על ידי האחראי, תוך שמירה על כללי הבטיחות.

3.9     יש להחזיק בקרבת המדורה אמצעי כיבוי כמו מים וחול למקרה של התפשטות שרפה.

3.10   אם מתוכננת שינה באזור המדורה, יש לכבות את המדורה באופן מוחלט מבעוד מועד. במקרים שבהם יודלקו מדורות  על חוף הים, על האחראים  לוודא שיישמר איסור מוחלט  של רחצה.

3.11   אין להרים אבנים כבדות שמתחת להן עלולים להימצא נחשים ועקרבים.

3.12   בסיום האירוע יש לוודא כיבוי מוחלט של המדורה בעזרת חול או מים.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, הממונה הארצי על הבטיחות במוסדות החינוך, טל' 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/8, ט' בניסן התשע"ב, 01 באפריל 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014