education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעג) 9.15-7  "יום הלשון העברית" במערכת החינוך
 

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 5234 מיום ד' בכסלו התשע"ג (18.11.2012) – "קידום מעמדה של הלשון העברית בישראל ובעולם", הוכרז יום כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, כ"יום הלשון העברית" אשר יצוין מדי שנה באירועים ובפעילויות מיוחדות בארץ ובעולם.

לשפה העברית מקום מיוחד באמונה, במורשת ובתרבות היהודית ותפקיד מרכזי בתודעה הלאומית של עם ישראל בארץ ובתפוצות. חשוב שתלמידינו לא רק יכירו את העברית על בוריה וישתמשו בה לתקשורת, ליצירה וללמידה, אלא גם יוקירו אותה ויאהבו אותה.

העברית היא אחת השפות העתיקות ביותר שעדיין מדוברות בעולם, והיא ייחודית בהתפתחותה. ראשיתה בעולם השמי הקדום. בתקופת התנ"ך שימשה כשפת דיבור וכתיבה ובהמשך הכירוה בעיקר כשפת קודש, שפת הלימוד והתפילה. העברית שמשה את העם בתפוצותיו בגולה אלפי שנים, והייתה הגורם המחבר בין הקהילות השונות. החל מסוף המאה התשע-עשרה, עם חזונה של התנועה הציונית שראתה בעברית סממן לאומי הכרחי – לא מעט בזכות פועלו של אליעזר בן-יהודה ופועלם של סופרים וכותבים, מורים ומחנכים עבריים – חזרה העברית והייתה שוב לשפה מדוברת טבעית.

העברית כיום היא שפתה הרשמית של המדינה והיא מהווה גורם מלכד ומאחד בין עדות, קהילות ואנשים שהגיעו מארצות שונות. באמצעות העברית מתפתחת יצירה ישראלית והשפה מבטאת את ההתחדשות שאירעה לעם היהודי בארצו. כפי שציין שר החינוך מר גדעון סער "יסוד התרבות האנושית הוא השפה. ביסוד תרבותנו הלאומית – השפה העברית.... תחיית הלשון העברית היא ללא ספק יסוד מרכזי בהתחדשותנו הלאומית, הוצאתה מגדרה החתום של "לשון הקודש" והפיכתה לשפה לאומית מתחדשת.... זה מכבר עברית היא שפתם של ילדי הגן ובית הספר, שפת המשחקים וחוצות היוצר, שפת הספרים והעיתונות, שפת הזמר והשיר, שפת הפוליטיקה, שפת המחשבה ושפת החלום" (דברים בפתח חוזר מנכ"ל מיוחד לרגל "שנת העברית במערכת החינוך", נובמבר 2011).

ב"יום הלשון העברית" חשוב לעסוק בהתפתחותה של השפה, לדון במקומה ובמשמעותה במדינה כיום ובתפקידה המרכזי בתרבות הישראלית. היום מזמן גם דיון בחשיבות של שימור העברית לאור תופעות של הידלדלות השימוש באוצר מילים  עברי ושימוש גובר במילים לועזיות.

 

להלן קישורים לפעילויות, לאתרים ולחומרי למידה שבהם אפשר להיעזר בנושא זה.

אתר המפנה לקישורים על אודות אליעזר בן יהודה

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Eliezer/Eliezer.htm

 

לבית הספר היסודי

1.    אליעזר בן יהודה – מחייה השפה העברית. יחידת הוראה מתוקשבת. פורטל התוכן החינוכי של משרד החינוך בכתובת:

http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.aspx?List=60f8f0ca%2Dd33e%2D44b1%2D98ae%2Dac6581a3ae0e&ID=1755

2.    בעקבות הספר "הבכור לבית אב"י" מאת דבורה עומר, מתוך אתר תכנית הלימודים בחינוך  בלשון עברית:

/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/KishoriSafa/

3.    יחידת הוראה לכיתות ג'-ד', "העברית המתחדשת- מכירים דרכים ליצירת מילים בעברית", שפותחה על ידי  משרד החינוך, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי והמזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית בכתובת:

http://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94855520#1.0.3.fitwidth

4.    אתר התכנית "אלוף העברית" שפותח על ידי חברת "קשת" בשיתוף המזכירות הפדגוגית בכתובת:

       http://www.mako.co.il/tv-hebrew/hebrew-champ-spelling-b

5.    משחקי מילים בכתובת:  http://ofek.cet.ac.il/units/he/lashon/words.aspx

6.    מאגר ניבים ופתגמים המכיל כ-300 ניבים ו-50 פתגמים בכתובת:

       http://lib.cet.ac.il/pages/language.asp

7.    מסך לספרות. אסופת תכניות הספרות הראשונות של הטלוויזיה החינוכית. האסופה מתמקדת ביצירות המייצגות בצורה חדה ובהירה את הספרות הישראלית לילדים ונוער ואת הבעיות שהעסיקו את היישוב בראשית המאה העשרים ובהמשכה בכתובת:

       http://www.23tv.co.il/1777-he/masach_lesafrut.aspx

 

8.    הגיע זמן לשון: אסופת סרטונים עם ד"ר אבשלום קור בכתובת:

,http://www.youtube.com/results?search_query=%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2+%D7%96%D7%9E%D7%9F+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F+%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D+%D7%A7%D7%95%D7%A8&search_type=&aq=f

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' סיגל חסון, מדריכה ארצית בחינוך הלשוני בבית הספר היסודי, דוא"ל taltomch@zahav.net.il

 

 

לבית הספר העל-יסודי

1.    פעילויות ליום הלשון העברית השנתי באתר הפיקוח על הוראת העברית
/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/YomHalasonHashnati.htm

2.    סדרת דרמה קומית ללימוד עברית המתרחשת מאחורי הקלעים של תחנת רדיו 23FM, פרק 14 בסדרה עוסק באליעזר בן יהודה בכתובת:

       http://23tv.co.il/254-he/23fm.aspx

3.    סיפורי מילים: מיזם מיוחד של משרד החינוך לשנת השפה העברית (כתב: רוביק רוזנטל)

/NR/rdonlyres/12D5B4C1-3577-47C5-9C08-1F9F45CC5DC3/127641/Milim.pdf

4.    מאמרים בנושא השפה העברית ופעילות קריאה

/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/ChomreyLemida/Mamarim/Safa.htm

5.    למד לשונך – מילים בשימוש כללי שקבעה האקדמיה מתוך עלונים שפורסמו ומבחר מונחים מתוך המילונים המקצועיים שאושרו באקדמיה

http://hebrew-academy.huji.ac.il/milim/lammedleshonkha/pages/default.aspx

6.    מאה מילים בעברית, האקדמיה ללשון העברית

http://hebrew-academy.huji.ac.il/Milim/Documents/100milim-final-high.pdf

7.    ארכיון השפה העברית

http://hebrew-academy.huji.ac.il/archive/MH1913-1914/Pages/ default.aspx

 

8    השפה במרכז, מתוך אתר תקשוב במרכז. פורטל הדרכה בחינוך + מיוחד. בכתובת:

http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shafacm

9.    במלאות 90 שנה למותו של אליעזר בן-יהודה,  רשת ב, 16.12.12, מתוך "רגע של עברית"

http://www.iba.org.il/moreshet/?entity=890352&type=60&topic=0

 

כמו כן, אפשר להיעזר בחוזר המנכ"ל המיוחד שפורסם לרגל שנת העברית (תשע"א) בקישור

/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/Hodaot.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bB4D13765-DFC0-46FB-A573-7EEDD37C3ED7%7d&NRORIGINALURL=%2feducationcms%2fapplications%2fmankal%2fetsmedorim%2f9%2f9-8%2fhodaotvmeyda%2fh-2011-3-9-8-2%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#1


 

בשאלות אפשר לפנות אל הד"ר רמה מנור, מפמ"ר עברית, טל' 02-5603605.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/5, י"ט בטבת התשע"ג, 01 בינואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014