education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 


  
 

חוזר מנכ"ל תשע"ב/6, ח' בשבט התשע"ב, 1 בפברואר 2012

 

17. ערכת למידה לקראת יום גוש קטיף – כ"ב בשבט

 

יום גוש קטיף נקבע בתאריך כ"ב בשבט במסגרת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, תשס"ח-2008.

סיפור גוש קטיף מזמן עיסוק בשאלות היסוד ובדילמות הערכיות שעמן מתמודדת החברה הישראלית תוך התייחסות לממד האנושי שבא בהן לידי ביטוי.

המרכז למורשת גוש קטיף הפיק ערכת למידה בנושא בהנחיית המטה לתרבות ישראל. הערכה מיועדת לכיתות ט'-י'.

 

מטרות הערכה

-     היכרות עם סיפורו של גוש קטיף כחלק מהמפעל הציוני

-     התמודדות עם סוגיות של זהות אישית, זהות קולקטיבית וזהותה של המדינה

-     דיון בדרכים לניהול מחלוקת בחברה יהודית-דמוקרטית וגיבוש עמדות מנומקות בדילמות העומדות על סדר היום הציבורי במדינה.

 

מרכיבי הערכה

·         חוברת מידע ופעילויות ובה שני מערכי פעילות (ראה פירוט בהמשך)

·         12 כרזות המבטאות היבטים שונים של ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון השומרון

·         תקליטור עזרים ובו המצגת "גוש קטיף – סיפור ישראלי", כרזות ועזרים להדפסה.

 

הפעילויות בערכה

א.    "הציונות שלי" – במהלך הפעילות התלמידים נחשפים למגוון דעות בנוגע  לשאלה מהי ציונות כיום, ובעקבות כך מתנסים בגיבוש תובנות ועמדות בנושא תוך היכרות עם סיפורם של המתיישבים בגוש קטיף.

ב.     "אדם לאדם" –  פעילות בנושא של ניהול מחלוקת בתוך קבוצה וערבות הדדית באמצעות דיון בסיפורו של גוש קטיף. הפעילות מעלה את המתח בין הרצון לשמור על שלמות הקבוצה לבין הצורך לקדם ולהביע עמדות אישיות. 

לקבלת הערכה המלאה ולפרטים נוספים אפשר לפנות למשרדי מרכז המורשת לגוש קטיף וצפון השומרון, טל' 077-4320515, דוא"ל  koby@merkazkatif.co.il

 


עדכוני rss

  
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014