education - חינוך מערכת שעות בית ספרית

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מטרות המערכת ויעדיה

מטרות לשלב א'

יצירת כלי עבודה ממוכן וידידותי, לייעול תהליך בניית מערך השעות בכלל, והשעות הפרטניות בפרט, אשר יתמוך בתכנון מערכת השעות.
בנייה של תשתית מרכזית, המאפשרת להפיק דו"חות ולהציג מידע בחתכים שונים.
בניה וניהול של מערכת שעות כוללת, המשלבת שעות מסוגים שונים כגון: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות, שעות תגבור, מסייעות, שיח, שהייה ועוד.
תמיכה בשיבוץ תלמידים לקבוצות הוראה במסגרת שעות פרטניות.
הפקת דוחות ושאילתות בחתכים שונים, לדוגמא: מערכת שעות לעובד הוראה, לכיתה וכו'.

מטרות לשלבים הבאים

השלמת נושאים משלב א' (כגון: תמיכה באילוצים, משאבים ועוד).
מעקב תכנון מול ביצוע של השעות הפרטניות.
העמדת כלים לניתוח רוחבי של ביצוע השעות בכלל ושל השעות הפרטניות בפרט – הן על ידי מוסדות החינוך והן על ידי הנהלת המשרד.
תמיכה בשיבוץ תלמידים לקבוצות הוראה במסגרת שעות פרטניות.
מעקב אחר התקדמות התלמידים ומתן משוב איכותי לצורך קידומם (מעקב ותיעוד הלמידה בשעות הפרטניו, מעקב אחר התקדמות התלמידים).
שילוב מנוע שיבוץ אוטומטי.
הרחבת סט הבדיקות והאילוצים בבניית המערכת (אם יידרש).

קהל היעד של המערכת

כלל בתי הספר משלבי החינוך השונים, עם דגש על בתי ספר מאופק חדש.
משתמשים – מנהלי מערכת השעות, עובדי הוראה ובהמשך גם תלמידים. 

המדריך למשתמש

במדריך זה ניתן למצוא הוראות צעד אחר צעד לשימוש בתוכנה.
לנוחיותך סימנים מוסכמים במדריך:
 הערה: תחת הכותרת הערה תוכל  למצוא מידע נוסף.
 טיפ: תחת הכותרת טיפ תוכל למצוא מידע המשפר את העבודה במערכת.
 אזהרה: סימן זה מתריע בפני תקלות אפשרויות. 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/05/2012