education - חינוך ניהול סיסמאות
   

מערכת ניהול סיסמאות מאפשרת לגורם המוסמך בבית הספר לתמוך במתן פרטי קוד וסיסמה לצוות בית הספר , תלמידים והורים לתלמידים באחת מהדרכים הבאות:

 1. עדכון אמצעי קשר – טלפון נייד ודואר אלקטרוני 
  (שליחת קוד וסיסמה לאחד מאמצעי הקשר המעודכנים).
 2. הפצת דוח סיסמאות לתלמידים בבית הספר.
 3. איפוס סיסמה.

שימו לב! בגלל רגישות המידע (סיסמאות) ושיקולי אבטחת מידע, הגישה למערכת תותר רק לגורמים שיוסמכו על ידי מנהל בית הספר ותחייב הזדהות אישית וחזקה: בנוסף להזדהות האישית תדרשו להזין קוד זיהוי, שישלח אליכם באמצעות מסרון לטלפון הנייד.

מדריך למשתמש למערכת ניהול סיסמאות

מוקד הסיסמאות:

6552*

שעות פעילות:
07:30-17:00

 • כרום גרסה 50.0.0 ומעלה
 • FIREFOX גרסה 50.0 ומעלה
 • Acrobat reader

מיהו הגורם המוסמך בבית הספר להפיץ/לאפס סיסמאות?

מנהל בית הספר אחראי למנות את הגורם האחראי לניהול סיסמאות בבית הספר. מזכירות ורכזי תקשוב הינם גורמים נוספים לאפס סיסמאות ולהפיק דוחות סיסמאות.

 

עבור מי ניתן לאפס סיסמה?
עבור כל תלמיד, מורה, או איש צוות אחר בבית הספר.

 

למה משמשת הסיסמה האישית?

הסיסמה היא אישית, ומשמשת לכניסה לכל מערכות המשרד: אתר ציוני בגרות, מנב"סנט, סביבת תוכן, תלוש משכורת, וכו'.

 


למה משמש עדכון אמצעי הקשר?

עדכון טלפון נייד משמש כניסה  באמצעות SMS למערכות משרד החינוך. בנוסף משמש למקרים בהם משתמש שכח פרטי קוד וסיסמה ומנסה לאחזר פרטי קוד וסיסמה באמצעות טלפון נייד או דואר אלקטרוני.

 

 

אילו דרכים יש להפצת סיסמאות עבור תלמידים ונבחני משנה?

 • דף סיסמאות כיתתי - רשימה של כל התלמידים בכיתה, עם קוד משתמש וסיסמה עבור כל תלמיד. אפשרות לגזור לכל תלמיד את הפרטים שלו.
 • דף לכל תלמיד -  קוד משתמש וסיסמה עבור כל תלמיד בדף נפרד

 

עבור אילו כיתות ניתן להפיץ סיסמאות ?

 • ניתן להפיץ דו"חות סיסמאות מכיתות א'-י"ד

 

מהם נבחני משנה?

נבחני משנה הינם תלמידים לשעבר של בית הספר, שנרשמו למועד הקרוב של בחינות הבגרות ובאים להיבחן בבית הספר

מתן קוד וסיסמה

 • יש לזהות בוודאות את המשתמש הפונה אליך לקבלת קוד וסיסמה אם הזיהוי אינו וודאי, יש לבדוק את תעודת הזהות של הפונה.
 • פרטי קוד וסיסמה הינו מידע רגיש וחסוי יש עדיפות לבצע שימוש בכפתור שליחת סיסמה לטלפון נייד או שליחת סיסמה לדוא"ל , לאחר איפוס הסיסמה יש למסור אותה באופן אישי וחסוי לבעל הסיסמה בלבד.
 • אין להשאיר את דף איפוס הסיסמה פתוח בתחנת העבודה לאחר מסירת הסיסמה לבעל הסיסמה.

 

הפצת סיסמאות

 

שים לב כי המידע המוצג בדפי הסיסמאות הינו מידע רגיש וחסוי ביותר ועל כן יש לנקוט בצעדים הבאים במהלך עבודתך:

 • אין להשאיר דפי סיסמאות פתוחים בתחנת העבודה ללא השגחה
 • יש לסגור כל דף סיסמאות לאחר ההפצה
 • מיד לאחר שליחה להדפסה יש ללכת למדפסת ולוודא שלוקחים משם את כל דפי הסיסמאות.
 • אין להשאיר את דפי הסיסמאות במקום גלוי ונגיש לאחרים.
 • חלוקת הסיסמאות צריכה להיות באופן אישי וחסוי לבעל הסיסמא בלבד.
 • לפני השליחה להדפסה, יש לוודא:
  1. שהמדפסת פועלת ותקינה
  2. שיש מספיק דפים במדפסת
  3. שיש דיו במדפסת
    תאריך עדכון אחרון:  07/05/2020  

עדכוני rss