משכית שיבוץ education - חינוך
education - חינוך
 


 

מערכת שיבוץ
המערכת מציגה את עו"ה המשובצים במוסדות, מאפשרת עדכון נתונים למפקחים ומנהלים , תוך בדיקות יתרות תקן ובדיקות בקרה נוספות.

 

שיבוצים
ניהול/עריכה שיבוץ לעו"ה במוסד.


מעמד
ניהול/עריכת מעמד של עו"ה.
מועמדים פוטנציאלים: מועברים, בעלי הפניה להוראה ומתמחים על פי חתכים של מקצועות ופרמטרים נוספים.

 

נגרעים
שאילתות נגרעים למוסד או לעו"ה.

 

נגרעויות
העברת עו"ה למוסד יזום או עפ"י בקשה אישית, וכן צפיה והפקת שאילתות נגרעויות.

 

דוחות
הפקת דוחות שונים, כמו: הערכות למוסד, נגרעויות, מעמד, שיבוצים למוסד ועוד. 

 

פרטי הוראה
מקצועות עו"ה במוסד, כיתות בהם הוא מלמד ותפקיד עו"ה.

 

מכתבים
הפקת מכתבים עבור עו"ה, כמו: הפסקת עבודה.

 

כלים > מחשבון
 כלי עזר לחישובים שונים כגון שעות שיש לשבץ על מנת למלא מחויבות לעו"ה., ש"ש ברפורמה ועוד.

 
כניסה למנהל


 


 
   תאריך עדכון אחרון:  05/06/2020