education - חינוך האגף לחינוך מבוגרים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
משואה לתקומה בעציון ירושלים
 

השבוע היה שבוע מ"שואה לתקומה" באולפן עציון ירושלים.
תלמידי מחזור הקיץ, שמפסידים את הימים הלאומיים על פי לוח השנה, מקבלים אותם בצורה מרוכזת בשבוע זה.
האירועים כללו בנוסף ללימוד החומר בכיתות, גם ביקור ביד ושם, עדות מפי שירה, הרצאה אודות אירועים חשובים בתולדות מדינת ישראל, השתתפות באירוע הסיגד והרקדה אולפנית.
היה מרגש ועוצמתי!

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2021