education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 
 
 
 
עבודת הגמר בחינוך גופני וספורט
הנחיות להכנת הצעות ועבודות
 

כללי

מובאים כאן הכללים וההנחיות להכנתה של עבודת הגמר בחינוך גופני וספורט

 

בשנים האחרונות גדל מספר התלמידים הלומדים חינוך גופני בהיקף מוגבר (5 יח"ל)  וכן, גדל מספרם של התלמידים המבקשים להכין עבודת גמר במקצוע זה, כמטלת לימודים נוספת  - אם בדרך של לימוד  עיוני מעמיק של נושא מהתחום  ואם בדרך של לימוד ומחקר עיוני המשלב ביצוע מעשי, באחד מענפי הספורט. בחירה בהכנתה של עבודת גמר בתחום זה היא  משימה מאתגרת מיוחדת במינה.

 

פירוט הכללים וההנחיות ,המופיעים באתר זה ,נועד לסייע למבקשים להכין עבודת גמר בחינוך גופני וספורט - עבודה עיונית, או עבודה המשלבת לימוד עיוני עם ביצוע מעשי (מרכיב יצירתי).

 

הכלים וההנחיות המקצועיות המפורטים באתר זה ,בנוסף לכל הכללים המצוינים באתר הפיקוח על עבודת הגמר

כל אלה מנחים את הכנת העבודה משלב גיבוש ההצעה  - כולל  הכנת העבודה - ועד לשלב ההגשה להערכה של העבודה

 

*באתר זה ניתן, גם,  למצוא רשימת נושאים בהם אפשר לעסוק בעבודת הגמר (הצעה)

 

*בהכנת ההצעה לעבודה ובמהלך העבודה, מוצע להסתייע במרכז המידע (הממוחשב) בספריית במכון וינגייט, ובספריות במכללות להכשרת מורים לחינוך גופני: סמינר הקיבוצים בתל-אביב, אוהלו בקצרין, מכללת קיי בבאר-שבע וגבעת וושינגטון.

 

אנחנו מקווים שהדברים יסייעו לכל העוסקים בהכנת עבודות-גמר: תלמידים, מורים ומנחים מקצועיים ומאחלים לכולם הצלחה במשימה

 

ייחודה של עבודת הגמר בחינוך גופני וספורט

עבודת הגמר במקצוע זה היא עבודה המתמקדת בחקר נושא מתחום הספורט והחינוך הגופני, למשל: לימוד המתרחש בגוף האדם בזמן  פעילות גופנית – פעילות מתונה או מאומצת, בתנאי חום ובתנאי קור  - והבנת הפסיכולוגיה של העוסקים בספורט, הבנת תופעות חברתיות וספורטיביות וחקר ההיסטוריה של הפעילות הספורטיבית.

 

בשל אופים המעשי של החינוך הגופני והעיסוק בספורט ,מזמן התחום אתגר מיוחד בהכנתה של עבודת הגמר, שיש בה  שילוב של מרכיב מעשי (יצירתי )  בעבודה העיונית

 

לכן, בתחום החינוך הגופני והספורט זה ניתן להכין עבודת גמר עיונית , או עבודה המשלבת מרכיב עיוני וביצוע מעשי (יצירתי) - הנדרש בהכנתם מפורט באתר זה

 

מאפייני עבודת הגמר בחינוך גופני וספורט

לעבודת  הגמר אופי עיוני-מחקרי, הבא לידי ביטוי ,גם, בעבודה  בה יש  שילוב של מרכיב יצירתי לצד החלק העיוני.

 

מובאים כאן מאפייני עבודת הגמר בחינוך גופני וספורט - עבודת הגמר העיונית ועבודת-הגמר המשלבת מרכיב עיוני ומרכיב יצירתי

 

א .עבודה  עיונית

בעבודה מסוג זה, כבכל עבודת גמר, בכל תחומי הדעת האחרים, ינסה התלמיד להתמודד עם סוגיה עיונית, להתמקד בה ולחוקרה .

התלמיד יעסוק בנושא, על פי בחירתו ,יתעמק בו ויחקור אותו. הנושא יהיה מתחום החינוך הגופני והספורט.

 

הנושא יכול להיות קשור בתולדות הספורט, הפסיכולוגיה של הספורט, הפיסיולוגיה של המאמץ, הסוציולוגיה של הספורט, שיטות אימון, דרכי הוראה, השוואה בין ענפי ספורט, יוזמות מיוחדות וכיוב'

 

מאפייני העבודה העיונית

 • בעבודה מסוג זה יתמקד התלמיד בחקר נושא מתחום החינוך הגופני והספורט, שאינו נכלל בתכנית הלימודים ובתכנית הבחינות הרגילה. הנושא הנבחר יכול להיות הרחבה והעמקה של נושא נלמד ,המשמש כנקודת מוצא למחקרו של התלמיד.

 • לנושא הנבחר יהיה בסיס מדעי-עיוני, המעוגן בספרות מקצועית-מדעית בעת בחירת הנושא יש לוודא, שלנושא הנבחר יש בסיס רחב ועשיר דיו של ספרות מקצועית מתאימה ועדכנית, כתובה בשפה העברית ,או בשפה אותה יכול התלמיד לקרוא בכוחות עצמו.

 • עבודת הגמר אינה עבודת סקירה ו/או סיכום בנושא

 • הכנת עבודת הגמר והמחקר שבמרכזה יהיו על פי כללי העבודה והכתיבה המדעיים

 

ב .עבודה משולבת - עבודה המשלבת מרכיב עיוני ומרכיב יצירתי

בעבודה מסוג זה יהיה שילוב של עבודה עיונית עם מרכיב יצירתי
המרכיב העיוני הוא הבסיס לעבודת הגמר, כאשר כל מרכיבי העבודה (העיוני והביצועי, כאחד) קשורים זה בזה בקשר רעיוני ומהווים יחד עבודה כוללת ואחידה אחת

 

 • המרכיב העיוני  המהווה  60% מכלל העבודה – כולל:
  התמודדות חוקרת ומעמיקה עם נושא העבודה, שאלת המחקר ועם החלק היצירתי של העבודה.

  בנוסף להעמקה בבסיס העיוני-תיאורטי של העבודה הוא יכלול ,גם, את המרכיבים הבאים:

  1. תיאור התרגיל וייחודו
  2. הקשיים המיוחדים שבביצועו.
  3. ניתוח התרגיל כולו ומרכיביו:
  4. הניתוח יהיה מנקודת ראותו המקצועית של התלמיד כמבצע של התרגיל ותוך  התייחסות לאספקטים הביומכניים, הפסיכולוגים והאנטומים של התלמיד.


 • המרכיב היצירתי המהווה  40% מכלל העבודה
  בחלק זה של העבודה על התלמיד לבצע תרגיל
  התרגיל חייב להיות חדשני, אופייני לתחום ולנושא בו עוסקת העבודה.
  הוא יכול להיות עבודת יחיד או חלק מעבודה משותפת

  הכנת מרכיב זה, כחלק מעבודת-צוות, מותנית בכך ,שחלקו של התלמיד בעבודת- הצוות יוגדר בבהירות ( כבר בשלב ההצעה ) ויהיה  ניתן  למדידה.

  אם הכנת המרכיב היצירתי נעשית בידי שני תלמידים, יכין כל תלמיד את חלקיה האחרים של העבודה בנפרד : באופן יחידני ועצמאי, המאפשר לעבודה לעמוד בפני עצמה.

 • בהכנת המרכיב היצירתי תהיה הקפדה על חלוקת העבודה והתפקידים ועל שיתוף הפעולה שבין השותפים להכנת העבודה .

 • בהכנת המרכיב היצירתי תותר עבודה משותפת של 2 תלמידים, בלבד

 • לכל שותף יהיה תפקיד ייחודי

 • אין חובה ששני השותפים יכינו עבודת גמר

 • במקרה ששני השותפים מכינים עבודת גמר – חלקו של כל שותף יוגדר במדויק ויהי ניתן להערכה ולמדידה, כעומד בפני עצמו

 • ההצעה לעבודה ,שיש בה ,גם, מרכיב יצירתי, תתייחס לשני מרכיבי העבודה: העיוני והיצירתי

 • בבסיס העיוני של העבודה תהיה התייחסות ,גם, לחלק היצירתי. הכנת חלק זה תהיה ,כמקובל, בהצעה לעבודה עיונית

 • בהצעת העבודה ייוחד חלק למרכיב היצירתי. בו תהיה התייחסות ל:

  1. בסיסו הרעיוני
  2. הזיקה של החלק היצירתי לבסיס העיוני של העבודה
  3. מרכיביו של החלק היצירתי וייחודם
  4. פירוט השותפים ליצירה ולהפקתה ותפקידם

 

ההנחיה

 • עבודת הגמר תוכן בהנחייתו של מומחה בתחום בו עוסקת העבודה – מורה או מאמן.
  המנחה יהיה  בעל השכלה אקדמית בתחום ובעל ניסיון מחקרי .רצוי , גם, שיהיה בעל ניסיון בהדרכה בכתיבה עיונית.

 • בהכנת עבודה המשלבת מרכיב עיוני ומרכיב יצירתי, מומלץ שלתלמיד יהיה מנחה אחד היכול להנחות בכל חלקי העבודה – העיוני והיצירתי.
  ולא - על פי הצורך, יעבוד התלמיד בהנחייתם של שני מנחים, המתאימים להנחיית חלקי העבודה השונים.
  המורה המרכז הבית ספרי יבטיח את התיאום ביניהם.

 • אם המנחה המומחה לתחום ולנושא, אינו בעל השכלה אקדמית, אך בעל השכלה מקצועית בתחום, ילווה את התלמיד מכין העבודה, גם מנחה בעל השכלה אקדמית.

 • תפקיד המנחה המקצועי
  הוא אמור ללוות את התלמיד בהכנת ההצעה, בגיבוש שאלת המחקר והמחקר  אותו יערוך התלמיד, באיתור ואיסוף החומרים להכנת העבודה, ביסוס העבודה והמחקר על ספרות מקצועית מתאימה. הוא ילווה את התלמיד במהלך הכנת ההצעה והעבודה וכתיבתן
  המנחה המקצועי יעיין בהצעה לעבודה ובעבודה לפני השלמתן והגשתן להערכה ויעיר עליהן. הוא יאשר את התאמתן להגשה.

  הפרטים המלאים של המנחה (או המנחים) יפורטו בהצעתו של התלמיד :בהצעה המפורטת וב"מסך הפרטים"

 • תפקיד המורה מרכז עבודות הגמר
  על בית-הספר - באמצעות המורה מרכז עבודות הגמר -  לסייע לתלמיד באיתור מנחה מתאים, שידריך ויכוון אותו בהכנת העבודה.

 • המורה ילווה  את עבודתם המשותפת של התלמיד והמנחה המקצועי לכל אורך תהליך הכנת העבודה – עד להשלמתה. הוא יביא לידיעתו של המנחה את כל הנדרש בהכנת עבודת הגמר ויעדכן אותו בהערות הפיקוח על ההצעה ועל הצורך בתיקונה (אם יהיה צורך כזה)
  כשהנחייתו המקצועית של התלמיד נעשית ע"י שני מנחים, הוא יבטיח את התיאום בהנחיה ,לצורך הכנת עבודה שלמה ואחידה אחת.

 • הקשר עם הפיקוח במשרד החינוך יהיה באמצעות המורה מרכז עבודות הגמר. מורה זה הוא בעל ההרשאה להזנת ההצעות ב"מערכת עבודות הגמר".

 • מוצע לשתף את המורה לחינוך גופני בתהליך הכנת העבודה החל משלב הכנת ההצעה ועד לסיומה של העבודה.

ההצעה לעבודת הגמר

ההצעה לעבודת הגמר היא המתווה והתשתית על-פיה תוכן העבודה.
יש חשיבות להכנתה המעמיקה של ההצעה ולביסוסה על ספרות מקצועית מתאימה (אותה קרא התלמיד),להבנה כוללת של הבעיה הנחקרת, דרכי החקירה וההיערכות להכנתה ולתהליך המחקר כולו.

 

הכנת ההצעה וכתיבתה ייעשו בידי התלמיד(בלשונו),בהדרכתו והכוונתו של המנחה המקצועי.

 • את ההצעה יש להכין ולכתוב עפ"י נקודות המפתח  המצוינות באתר הפיקוח על עבודות הגמר (קישור)

 • הגשת הצעה לעיון ולחוות דעת נעשית ב"מערכת עבודות הגמר" (מערכת אינטרנטית) באמצעותה נערך הטיפול בהצעה ,בכל שלבי הכנתה ואישורה

 • יש להכין הצעה לעבודת גמר – הן לעבודה עיונית והן לעבודה המשלבת מרכיב עיוני ומרכיב יצירתי
  בעבודה המשלבת ,תתייחס ההצעה לכל מרכיבי העבודה: העיוני, היצירתי והשילוב שביניהם. 

  1. בעת הגשת ההצעה, ב"מסך הפרטים "של ההצעה לעבודה המשלבת מרכיב עיוני ומרכיב   יצירתי, יש לציין שלעבודה יהיה מרכיב יצירתי, במקום המתאים.
  2. הפרטים המלאים של המנחה (או המנחים) יפורטו בהצעתו של התלמיד :בהצעה המפורטת וב"מסך הפרטים"

הטיפול בהצעה

הגשת ההצעה לעיון ולאישור וכל תהליך הטיפול בה – עד לאישורה – נעשים באמצעות "מערכת עבודות הגמר" (מערכת אינטרנטית)

 1. ההצעה המפורטת תיבדק ,לפני הגשתה ,על ידי המנחה המקצועי, המורה מרכז עבודות הגמר והמורה לחינוך גופני. היא תוגש באישורו של מנהל ביה"ס

 2. ההצעה תיבחן על ידי הפיקוח על עבודות הגמר ו הפיקוח הארצי על החינוך הגופני על בסיס חוות הדעת המקצועית יינתן האישור להצעה ולהגשת העבודה להערכה

 3. גרסת ההצעה, על פיה ניתן האישור לעבודה, תעמוד בבסיס ההערכה ותובא לידיעת המעריך

 4. בהערכת העבודה נבדקת הלימתה לגרסת ההצעה על פיה ניתן האישור להגשת העבודה

 5. בתהליך אישור ההצעה ,לעיתים ,נדרשים תיקונים, הכנסת שינויים או הבהרות כשנדרש תיקון, שינוי או הבהרה, יש לבצעו בהדרכתו ובסיועו של המנחה המקצועי

 6. לא ניתן להגיש להערכה עבודה שההצעה שלה לא אושרה

 

לוח הזמנים

לוח הזמנים האחיד שנקבע ע"י הפיקוח על עבודות-הגמר והמתפרסם באתר הפיקוח על עבודות הגמר

 

מבנה העבודה

העבודה תכלול את החלקים הבאים: מבוא וסקר ספרות, מהלך המחקר, תוצאות, דיון ורשימת המקרות (ביבליוגרפיה)

 

בעבודה משולבת, בחלקיה השונים, תהיה התייחסות הן לחלק העיוני והן לחלק היצירתי והקשר שביניהם

 

אלה חלקי העבודה:

 1. הקדמה

 2. תוכן עניינים

 3. מבוא:

  הצגת הנושא ומטרות העבודה.
  הבעיה הנדונה והרקע למחקר - הרקע העיוני שממנו עולות שאלות המחקר ועליו מבוססים הליכי הבדיקה ( המחקר ) המוצעים.
  השאלות המחקריות המרכזיות
  הרקע התיאורטי העומד בבסיס הכנת העבודה ,שאלות המחקר ושיטות המחקר.

 4. סקירה ספרות
  בסקירה יוצגו גישות תיאורטיות וממצאים מחקריים המתייחסים לנושא העבודה ולבעיה הנחקרת
  הסקירה תכתב תוך הפניה למקורות. אזכור המקורות ייעשה כמקובל בכתיבה מדעית
  התלמיד יסכם את הדברים ולא יעתיקם

 5. מהלך הבדיקה (המחקר) ושיטותיה
  בחלק זה יפורטו הדרכים והניסויים שנערכו לבדיקת שאלות המחקר וההשערות שהוצגו בראשית המחקר

 6. ממצאים ותוצאות
  הצגת הממצאים תהיה מילולית .ניתן להשתמש, גם, בכלים גרפיים על פי הצורך

 7. דיון ומסקנות
  דיון בממצאים שהושגו, תוך התייחסות לשאלות המחקר שהוצגו ולרקע התיאורטי שבבסיס העבודה

 8. סיכום

 9. הסיכום יעשה תוך התייחסות למבוא  ולדברים שהוצגו בו

 10. רשימת מקורות ( ביבליוגרפיה )
  הרשימה תכלול רק את המקורות בהם התלמיד השתמש בעבודתו
  אזכור המקורות במהלך העבודה ורישום הספרות יהיו על-פי אחת השיטות המקובלות  בעבודות מדעיות

 11. נספחים
  בעבודה יוצגו , רק, נספחים הקשורים לעבודה ואשר הייתה התייחסות אליהם במהלכה
  על הנספחים להיות ממוספרים באופן שיטתי ואחיד
  אין לכלול נספחים שלא הייתה התייחסות ישירה אליהם במהלך העבודה
  יש ללוות את הנספחים בהסבר

 

הערכת העבודה

הערכת העבודה היא על פי ההצעה  אותה הכין התלמיד ועליה קבל אישור 

בהערכת העבודה נבחנת הלימתה של העבודה להצעת העבודה עפי"ה ניתן האישור להכנת העבודה (גרסת ההצעה האחרונה).

העבודה מוערכת ע"י מומחים לנושא העבודה ולתחום-הדעת

 

הערכת החלק היצירתי – הערכת מרכיב זה תערך  לאחר שמעריך קרא את החלק העיוני של העבודה והעריך אותו , כחלק מ"שיחת ההערכה".
בהערכת המרכיב היצירתי תבחן איכות הביצוע והיצירתיות שלו

 

"שיחת-הערכה", המהווה  20% מהציון הסופי על העבודה ומתנה אותו

 

על תהליך ההערכה והקריטריונים להערכה ראה אתר הפיקוח על עבודות הגמר

 

נושאים להכנת עבודת גמר  - דוגמאות - הצעה

מובאת כאן רשימת נושאים אפשריים להכנתה של עבודת גמר (הצעה). רשימה זו אינה באה להחליף את מקומם של הסקרנות, העניין האישי והידע המוקדם ,כמניעים את הבחירה.
הנושאים מנוסחים, בחלקם, באופן רחב וכוללני מאוד ניתן לגזור מהם ולהגדיר נושאי משנה ספציפיים וממוקדים יותר.

 

ניסוח הנושא והגדרתו חייבים להיות מדויקים וברורים – כדי שהנושא לא יהיה רחב מדי ולא מצומצם מדי ותוכל להיגזר ממנו שאלת מחקר ברורה.
הגדרה בהירה ומדויקת של הנושא מאפשרת את קביעת גבולות תחום העיסוק, התארגנות והערכות מתאימה להכנת העבודה

 

 1. הקשר בין ספורט הישגי ותוקפנות

 2. הגינות בעיני בני-נוער ושחקנים

 3. ספורט ופוליטיקה

 4. תזונת ספורטאים לפני אימון ולאחריו (התמקדות בענף ספורט מסוים)

 5. העצמת נוער בסיכון באמצעות פעילות גופנית (גילאי 12 – 18 )

 6. הקשר בין עישון ופעילות גופנית.

 7. קהל האוהדים בספורט כתופעה חברתית.

 8. הכושר הגופני לקראת גיוס.

 9. פנאי בחברה המודרנית – קשרי הגומלין בין קיצור שבוע העבודה, לימודים ,תרבות הפנאי,עיסוק בפעילות גופנית

 10. תרבות הגוף והספורט ביהדות – יחס הרבנים להשתתפות בפעילות גופנית בימינו.

 11. ספורט נשים בארץ /בעולם/בענפי ספורט שונים

 12. פעילות גופנית ותרומתה לאיכות החיים

 13. פעילות גופנית ככלי לחינוך ערכי

 14. ממריצים והשפעתם על הישגים בספורט/ שימוש בסמים במשחקים אולימפיים

 15. הבדלים בין המינים בהנעה לפעילות גופנית בגילאי 18-12

 16. היבטים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים בקרב ספורטאים העוסקים בספורט הישגי

 17. פעילות גופנית כאמצעי לשיקום/טיפול לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

 18. השפעתה של לכידות קבוצתית על הישגים בספורט

 19. פציעות אופייניות בענפי ספורט שונים (התמקדות בענף ספורט מסוים)

 20. השתתפות/אי השתתפות תלמידות בגילאי 18-15 בשיעורי חינוך גופני 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/12/2014    

עדכוני rss