הודעות הדוברות education - חינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ארכיון
 
ירושלים, א' כסלו תשס"ד
26/11/2003
 
השרה לבנת והמנכ"לית תירוש אימצו את דו"ח וועדת שפירא - מאפייני תנועות הנוער
שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת ומנכ"לית המשרד, רונית תירוש אימצו את דו"ח וועדת שפירא שבדק את מאפייני תנועות הנוער כבסיס לקריטריוני הקצאה
 

הוועדה המליצה על רפורמה בגישה לתנועות הנוער:

  • תיושם הגדרה אחידה ומחייבת לכלל תנועות הנוער
  • יינתן משקל תקציבי שווה לכולן ותאומץ שיטת בדיקה רציפה ומתמדת שאינה בנקודת זמן אחת
  • בעקבות המלצות הוועדה תוקם ועדת ישום, בראשות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, שתלווה בצוות מומחים

שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת ומנכ"לית המשרד, רונית תירוש מינו את ועדת שפירא באפריל 2003 במטרה למצוא את הנוסחה המתאימה ביותר לחלוקת התקציבית לתנועות הנוער. התקנה התקציבית של תנועות הנוער שונתה מספר פעמים בעשור האחרון ועל-כן נוצר הצורך לבחון האם יש מקום לתיקון התקנה, כדי להתאימה לשינוי הערכי שעברה החברה הישראלית בעשורים האחרונים.
ועדת המומחים לענייני תנועות הנוער בראשותה של פרופ' רנה שפירא מאוניברסיטת תל-אביב סיימה את עבודתה, והגישה המלצותיה לשרה לימור לבנת ולמנכ"לית רונית תירוש. השרה והמנכ"לית מודות לחברי הוועדה בראשותה של פרופ' רנה שפירא, על העבודה היסודית והמעמיקה, ולאחר עיון ולמידת הדו"ח החליטו לאמצו . לצורך יישומו, תוקם במשרד ועדת יישום בראשות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך שתלווה בצוות מומחים. השרה לבנת אמרה כי "משרד החינוך מכיר ומוקיר את תנועות הנוער ורואה חשיבות רבה בפועלן, לכן, השקיע מאמצים רבים בקביעת קריטריונים עדכניים המשקפים את פעולות תנועות הנוער בימנו. תנועות הנוער מהוות את אחד מהגורמים החינוכיים החשובים המעצבים את דור העתיד ולכן נעשה כל מאמץ להמשיך ולתמוך בהן בתקציבים בהצעת תכנים, תכניות ודרכי פעולה".
הוועדה רואה בתנועות הנוער ארגונים לא פורמליים של צעירים למען צעירים, המטפחים בנוער ערכים, המעודדים מחויבות חברתית, סובלנות ויחס לאחר כחלק מערכיה המרכזיים של מדינת ישראל הנתפסת כמדינה יהודית-דמוקרטית. חברי הועדה סבורים כי יש לתת לארגוני נוער אלו מרחב פעולה, גמישות וחופש לפעול ככאלה תוך שמירה על תבחינים מרכזיים אותם היא הגדירה כהכרחיים בהגדרתה של תנועה. בנוסף, נדרשות תנועות הנוער לעמוד במאפיינים ארגוניים וכמותיים כמצוין בדו"ח.


בבחינת הנושא על-ידי הוועדה אותרו שתי בעיות יסוד מרכזיות המלוות את הקשר בין התנועות והמשרד ובין התנועות עצמן:


(א) קיומן היום, של שלוש הגדרות שונות לשלוש קטגוריות שונות של תנועות נוער: תנועות ציוניות, תנועות ממלכתיות ותנועות אחרות. לכל קטגוריה תבחינים מחייבים שונים והקצאות תקציביות שונות.


(ב) שיטת הבדיקה שמטרתה לוודא את גודל התנועות, כבסיס להקצאת חלק מהכספים, הינה כיום באמצעות מפקד אחת למספר שנים.


חברי הוועדה סבורים, כי יש לשנות את התפיסות שעמדו בבסיסן של שתי הסוגיות הללו, וכי יש מקום להניח שהשינוי המוצע יסייע להתמודדות עם בעיות היסוד, תוך שהוא יוצר התאמה למציאות המשתנה תדיר ולדופק החיים של החברה והתנועות בשטח .
הועדה ממליצה ליצור הגדרה אחת לכל התנועות, להשוות את בסיסי ההקצאה הכספיים בין התנועות ולשנות את דרכי הבדיקה, ממפקד אחת למספר שנים לשיטה דיאלוגית שנתית לבדיקת תנועות הנוער. במקום השיטה הנהוגה היום מציעה הוועדה לעבור לשיטת בדיקה שוטפת ורציפה שבה ניתן יהיה לאמוד באופן מדוייק יותר ולאורך זמן את מספרי החניכים ואת פעילויות התנועה. שינויים אלו יאפשרו תיקצוב הוגן יותר של תנועת הנוער.
בצד המלצות עיקריות אלו מומלץ בין השאר: ייסוד קטגוריה חדשה של תנועה בהקמה שתאפשר לתנועות הנמצאות במשבר זמן התאוששות ולחדשות להיכנס למעגל התנועתי; הגדלת החופש בבחירת פרופיל הפעילויות של כל תנועה; הגדרה רחבה יותר לסניפים, לחניכים ולתהליכי הבקרה; התנועות יקוטלגו לפי מדרגות גודל; יצירת תמריצים לעידוד יצירתיות ויוזמות בתהליך הפעילויות החינוכיות; יצירת תמריצים לחיזוק הקשר בין התנועות והקהילות בתוכן הן פועלות.
מצ"ב תקציר המלצות הוועדה

 
 

 
  
 
   
 

 
 

 
 
   
 

 
 

 
 
   
 


 
 
מספר הפלאפון שמצוין מיועד לשימוש של אנשי תקשורת בלבד.
לפניות אישיות יש לפנות למרכז המידע של המשרד בטלפון 1-800-250025
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2015    

עדכוני rss