education - חינוך תכנית חפציב''ה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 אודות
חפציב"ה חינוך פורמאלי ציוני יהודי בברה"מ (לשעבר) "לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפציבה" (ישעיה סב)
 

א. רקע

תכנית חפציב"ה, הוקמה ע"י משרד החינוך בשיתוף לשכת הקשר ("נתיב") בתש"ן (1990). בשנים 2002-1990, פעלה חפציב"ה באמצעות לשכת הקשר ("נתיב") במימון משרד החינוך. משנת 2003 פועלת התכנית בשיתוף ובאמצעות הסוכנות היהודית. על מנת לשמר ולטפח את מערכת החינוך היהודית-ישראלית המוכרת והמבוססת, בשנת 2009 הממשלה החליטה: "להמשיך ולהפעיל את פרוייקט חפציב"ה לחינוך יהודי במדינות חבר העמים, המבוצע באמצעות משרד החינוך" (1.3.2009, מס' 4529, סעיף 4. ג)

ב. הנחות יסוד

 1. מדינת ישראל מעוניינת להשיב ליהודי ברה"מ לשעבר את זהותם היהודית ואת זיקתם לעמם ולארץ מולדתם, להגביר את העלייה ולצמצם את ההתבוללות.
 2. יהודי ברה"מ לשעבר מצויים בתהליך שיבה כפול: לזהות היהודית ולארץ המולדת. הם מהווים פוטנציאל עלייה גדול לישראל.
 3. הסכמים בין המדינות פתחו בפנינו אפשרויות להשפיע על תהליכים אלו.
 4. המאמץ החינוכי שם נושא פירות: העמקת הזהות היהודית והגברת הזיקה לעם ישראל ולמדינת ישראל; עליית תלמידים ומשפחותיהם; שיפור הקליטה. השקעה בחינוך יהודי היא תנאי להמשך העלייה מברה"מ לשעבר ולקיום הקהילות היהודיות.

ג. יעדים ומטרות:

 1. טיפוח, העמקה וביסוס הזהות היהודית וזיקתם של הצעירים לעם היהודי ולמורשתו הרוחנית, התרבותית והלאומית, למפעל הציוני, למדינת-ישראל ולארץ ישראל.
 2. עידוד העלייה לישראל בקרב התלמידים ובני משפחותיהם.
 3. חיזוק הקהילה היהודית בברה"מ לשעבר ושמירה על זיקתה לעם היהודי ולמדינת ישראל.

המטרות מושגות באמצעות היעדים הבאים:

 1. הטמעת חומרי לימוד וחומרים מתודיים לתלמיד ולמורה בתחומי הידע: עברית, מורשת יהודית, היסטוריה במסגרת הוראה פורמלית של המגמה הישראלית-יהודית.
 2. הפעלת פרויקטים חינוכיים ייחודיים בנוסף ללימודים הפורמליים של המגמה, הכוללים פעילות מקדימה, ליווי במהלך התהליך ובסיומו: מסע, אולימפיאדה, שגרירים צעירים ועוד.
 3. טיפוח רמה מקצועית של המורים במגמה הישראלית-יהודית: עברית, מורשת, היסטוריה, ופרויקטים חינוכיים, באמצעות סמינרים, השתלמויות, קורסים מקוונים, ליווי שוטף במהלך השנה למורים שליחים ומורים מקומיים וקיום תחרות "מורה השנה".
 4. תמיכה וחיזוק הפעילות הלימודית והחינוכית של בית הספר ע"י המורה השליח מטעם משרד החינוך הישראלי.
 5. קיום למידה משמעותית בעזרת הוראה אינטגרטיבית ובניית קשרים בין מקצועיים.
 6. קשר רציף עם מטה "חפציב"ה", הכולל: מפגשים במהלך ביקורים בבתי הספר וקיום כנסים למנהלים.

ד. בתי הספר של חפציב"ה, נתונים והיקפים – תשע"ט:

 1. חפציב"ה פרוסה ב-10 רפובליקות של ברה"מ לשעבר, ומהווה מרכיב מרכזי בחינוך היהודי ציוני בברה"מ לשעבר.
 2. 46 בתי-ספר יהודיים יומיים. מהם: 18 ברוסיה; 19 באוקראינה ובמולדובה; 5 בליטא, לטביה, אסטוניה ובלארוס; 4 באסיה ובדרום קווקז. (במרחב פועלים עוד כמה עשרות בתי ספר יהודיים יומיים, קטנים מאד, רובם מופעלים על ידי רשת אור אבנר).
 3. כ-12,500 תלמידים, כיתות א'-י"ב.
 4. 48 מורים-שליחים מישראל וכ-250 מורים מקומיים מלמדים במסגרת חפציב"ה את מקצועות המגמה: עברית, היסטוריה יהודית ומסורת.

ה. הפעילות מבוצעת על ידי צוות מטה חפציב"ה במשרד החינוך ובאחריותו לאורך שנת הלימודים:

 1. מורים-שליחים: איתור, גיוס, מיון, הכשרה ושיבוץ בבתי הספר.
 2. ליווי והנחיה, פיקוח ובקרה, על-ידי צוות מטה חפציב"ה במשרד החינוך
 3. הכשרה והשתלמות, סמינרים וימי עיון למורים-השליחים ולמורים המקומיים
 4. פיתוח והטמעת תכניות לימודים: עברית, היסטוריה, מסורת ולימוד על מדינת ישראל.
 5. חינוך בלתי פורמאלי: ציון חגים ומועדים ; תכנית יום העצמאות; בר/בת מצווה, אולימפיאדה ועוד.
 6. פרויקטים חינוכיים: "מסע שלי לישראל"- סיור לימודי של תלמידי כיתות י' בישראל, "תאומות"- קשרים מאורגנים בתי-ספר בברה"מ לשעבר ובישראל.

ו. מטה חפציב"ה

מטה חפציב"ה כפוף לאגף בכיר קשרי חוץ במשרד החינוך. המטה כולל: מנהלת פדגוגית, רכז כוח אדם והשתלמויות, צוות הדרכה - שבעה מדריכים פדגוגיים (עברית, היסטוריה יהודית, תרבות ומסורת ישראל, זהות יהודית וחינוך בלתי פורמאלי). הצוות ותיק, מקצועי ומנוסה מאד בפעילות החינוכית הייחודית בברה"מ לשעבר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/01/2019