עדכוני rss

education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
   נוסח חוק חופש המידע תשנ"ח - 1998

חופש המידע

לכל תושב ישראלי או אזרח הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

 

הגדרות

מידע - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

ממונה - מי שמונה לפי סעיף 3 - ממונה על העמדת מידע לציבור, אשר מונה על ידי ראש הרשות.

 

להמשך קריאה >

  תאריך עדכון אחרון:  29/05/2016