הפיקוח על הוראת האמהרית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בבית הספר הכללי ובבית הספר הממלכתי-דתי
 

במדינת ישראל נתקבצו יהודים מפזורות רבות ושונות. כל קבוצה הביאה מן הארץ שממנה באה לשון ותרבות משלה. כל קבוצה תורמת תרומה ייחודית ובלעדית ליצירה התרבותית של מדינת ישראל. חשוב, על כן, לשמור על הנכסים התרבותיים שהובאו לארץ מן הגלויות השונות, לטפחם ולשלבם במכלול היצירה התרבותית הישראלית המתפתחת.

 

חיבור תכנית לימודים באמהרית הוא חלק מתהליך השמירה על נכסים תרבותיים שהובאו ועל טיפוחם, ונועד לסייע בהמשכת תהליך זה.

 

תכנית להוראת הלשון האמהרית, שהיא לשון רשמית באתיופיה, מאפשרת להיענות למשאלות של יהודים שעלו מאתיופיה וחיים בישראל, והיענות לצורכיהם.

 

תכנית זו מיועדת לתלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, במתכונות לימודי שפה זרה משנית.

 

היקף הלימודים באמהרית הוא במתכונת של הוראת לשונות זרות משניות, על פי המקובל במערכת החינוך. לימודים בהיקף של רמה רגילה, ולימודי המשך ברמה מוגברת (בהתאם לפרסום בחוזר המנכ"ל מספר 380, מתאריך ג' בסיוון ה'תשנ"ה – 1.6.95).

 

בתכנית מוצג מבנה לימודים ספירלי, בהיקף תכנים מתרחב, כנהוג בהוראת לשונות.

 

תכנית הלימודים באמהרית כתובה בעברית בגלל סיבות אחדות:

  • כי עברית היא הלשון הרשמית של מדינת ישראל.
  • כדי ליצור מצע רעיוני משותף למי שמלמדים אמהרית ולכלל המחנכים במערכת.
  • מפני שהעוסקים בהוראת אמהרית במערכת החינוך במדינת ישראל יודעים עברית.

במשרד החינוך התרבות והספורט ידאגו לתרגם את התכנית לאמהרית ולצרף את התרגום  אל הטקסט בעברית.
 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2015