הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנית הלימודים בערבית לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים כיתות ז' - י"ב: 
קישור לתכנים בהוראת השפה הערבית בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים כיתות ז - י"ב
 

 

 תכניות הלימודים להוראת הערבית בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה למגזר היהודי

מסמך זה של תכנית הלימודים מהווה את תכנית ההלימה המתאימה בין תכני הלימוד לבין מסגרת שעות הלימוד של תחום הדעת. 

 

בעוד שבשנת לימודים רגילה ישנם כ- 22 שבועות לימוד, מסמך ההלימה מניח כי בשנת לימודים מתקיימת למידה בפועל במשך 21 שבועות וזאת לאחר התחשבות בימי טיולים, אירועים ופעילויות חינוכיות. בנוסף, תכנית ההלימה לוקחת בחשבון את החשיבות לפנות זמן ומרחב במהלך ההוראה לתהליכי למידה משמעותיים המבוססים גם על פעילות הבנייתית, למידת עמיתים ושיח דיאלוגי בין מורים ותלמידים.

 

בנוסף לכך נערכה בתכנית זו הבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות שיוערך בהערכה חיצונית לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה שיוערכו בהערכה פנימית בית-ספרית ומסומנים בצבע ירוק. בנוסף - החומרים שצומצמו במסגרת ההלימה לשעות ההוראה, יסומנו בצבע ורוד.

 

תכנית לימודים ערבית מעודכנת החל משנה"ל תשע"ה

מעודכנת לשנה"ל תשע"ט ממשיכה בשנה"ל תשפ"ב

 

על התוכנית

 

כיתה ז

 

כיתה ח

 

כיתה ט

 

כיתה י

 

כיתות יא-יב

 

 

קישורים לאתרי אינטרנט מומלצים

 

תכנית לימודים בעולם הערבים והאסלאם לתלמידי החטיבה העליונה , החל משנת תשע"ה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/12/2021