education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 מה חדש?
 
 

הנחיות כלליות

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב מצ"ב:

  1. חוזר המפמ"ר לשנה"ל תשפ"ב
  2. חוזר מנכ"ל פרס החינוך הגופני תשפ"ב
  3.  הנחיות החינוך הגופני בהתמודדות עם נגיף הקורונה מעודכן 1.9.21
  4. הנחיות בטיחות לתלמידים בפעילות גופנית במסגרת למידה מרחוק בתקופת הקורונה

 

חוזרי מנכ"ל

נושאים שונים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021