education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 מה חדש?
 
 

הנחיות כלליות

:לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א מצ"ב

  1. חוזר המפמ"ר
  2.  הנחיות כלליות להוראת החינוך הגופני בשנה"ל תשפ"א – בצל משבר הקורונה
  3. הנחיות משלימות לסעיף חינוך הגופני במסמך אורחות החיים בבית הספר בצל משבר הקורונה – שנה"ל תשפ"א
  4.  הנחיות להערכת תלמידים ותלמידות בחנ"ג - תשפ"א
  5. הנחיות בטיחות לתלמידים בפעילות גופנית במסגרת למידה מרחוק בתקופת הקורונה

 

חוזרי מנכ"ל

נושאים שונים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2020