education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
חדשות ועדכונים
 

 

 

תאריך

 

מה חדש?

 

 

 30/7/2021          קישור לחוזר מפמ"ר תשפ"ב

 

1/7/2022 קישור לתוכנית ההלימה הממוקדת  תשפ"ב

קישור למיקוד תשפ"ב שאלון  39281

 

 


03/06/21 - מצגת עדכון לבגרות  להלן הקובץ

10/5/21 נהלי בגרות תשפ"א  - להלן הקובץ

5/1/2021  פורסם קובץ הנחיות לקיום בחינת בגרות פנימית  - להלן הקובץ

18/10/2020

 1        מיקוד יחידות בסיס: מצ"ב קובץ

2        טבלת הלימה ממוקדת תשפ"א: מצ"ב קובץ

3        מצגת יום היערכות תשפא

4        השתלמויות פנים מול פנים (בזום) ליחידות בסיס וליחידות מתקדמות

 

ההרשמה נפתחה! (מצ"ב קובץ)

 

18/10/2020

/

17/8/2020

 

חוזר מפמ"ר תשפ"א

 

 

2/6/2020

 

בהמשך ליום העיון למורי המקצוע, מצורפים בזאת המסמכים הבאים:

מבנה תכנית הלימודים

מצגת ציונים תש"ף

גיליון אלקטרוני לשקלול הציונים

אישור לציון בית ספרי

 

 

 

26/3/2020

 

הבחינה שנקבעה ליום ב' סיוון תש"ף, 25/5/2020 - בוטלה. הנחיות להערכה בית ספרית תועברנה למורי המקצוע.

 

מיקוד לבגרות פורסם באתר בחינות הבגרות

ובנוסף, לרשותכם  מיקוד מפורט לבגרות קיץ תש"ף-2020 - כולל הפניות להדרכות מצולמות לחומרי הלמידה.

הדרכות נוספות, אשר הוכנו על ידי מורים מסורים ומתנדבים מרחבי הארץ, מועלות בימים אלה לערוץ היו-טיוב של מורי המקצוע.

 

 

16/3/2020

מדריכים למורה לספר הטוב והרע בהגות היהודית שעלו עד כה:

פרק 1 - שאלת הגורל והבחירה החופשית

פרק 2 - הטוב והרע במחשבת המקרא

פרק 3 - הטוב והרע בעולמם של חז"ל

פרק 4 - הטוב והרע בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים

פרק 5 -טוב, הרע והקבלה

פרק 6 - טוב והרע בחסידות

פרק 7 - טוב והרע בעידן המודרני - חדש

 

 

 

 

31/1/2020

 

עלה לאתר: מדריך למורה להוראת לוינס, ביחידה "את שאהבה נפשי" 

 

 

14/1/2020

 

למאגר השאלות לבגרות:
נוספו שאלות ליחידה מעגלי שייכות.

 

 

 

24/11/2019

 

שאלות נוספות במאגר השאלות לבגרות:
ליחידה "את שאהבה נפשי" וליחידה "הטוב והרע בהגות היהודית"
השאלות מאורגנות לפי נושאי הלימוד ביחידות.

נוספו מאגר השאלות שאלות ליחידה מעגלי שייכות

 

 

 

19/9/2019

עלו לאתר מדריכים למורה לספר הטוב והרע בהגות היהודית

פרק 1 - שאלת הגורל והבחירה החופשית

פרק 2 - הטוב והרע במחשבת המקרא

פרק 3 - הטוב והרע בעולמם של חז"ל

פרק 4 - הטוב והרע בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים

 

 

 

12/8/2019

 

מסמך הלימה תש"ף עלה לאתר

 

 

7/8/2019

 

חוזר מפמ"ר תש"ף/1

 

 

 

/7/2019

 

 

יום היערכות לשנת הלימודים תש"פ למורי מחשבת ישראל - כ"ה באב תשע"ט, 26/8/2019

להרשמה
פרטים נוספים, בקבוצת הפייסבוק מורי המקצוע

 

 

 

19/6/2019

 

קול קורא -הקצאת שעות  למורים מובילי תרבות ומורשת (תו"מ) לקראת שנת הלימודים תש"פ

קישור להרשמה, מיום 25/6 ועד ליום 18/7 (כולל)  בקישור

 

 

 

 

29/5/2019

 

השתלמות קיץ ויום הערכות לתש"פ

מוזמנים להרשם להשתלמות קיץ למורי מחשבת ישראל - בית יציב - 25-27/6/2019

לתכנית ההשתלמות

להרשמה

 

 

 

 

28/5/2019

 

מצגת ציוני בגרות במחשבת ישראל

 

 

 

 

12/3/2019

 

לקראת הבחינה ב- 1/5, כ"ו בניסן, עלו לאתר:

מצגת הדרכה לתלמידים לקראת בחינת הבגרות ומסמך

דגשים לקראת בחינת הבגרות.

 

 

 

12/3/2019

בחדרי חרדים - סיור לימודי למורים למחשבת ישראל בחברה החרדית בירושלים 1/4/2019 - למידע והרשמה

 

 

 

15/1/2019

 עודכנו הנחיות לעבודות גמר

 15/11/2018

 במחשבה תחילה 4
 

20/8/2018

חוזר מפמ"ר תשע"ט/1

  

29/6/2018

מסמך הלימה תשע"ט

 

 


 

15/8/2018

כנס מורי מחשבת ישראל - 26/8

יום עיון ופיתוח מקצועי תשע"ט - 27/8 להרשמה

  

29/5/2018

השתלמות קיץ - בין רציונליזם למיסטיקה - נושא חתך ביחידות הלימוד המתקדמות, 26-28/6/2018 . בבית יציב. לפרטים

 


 

29/5/2018

תזכורת: קול קורא לשעות תגבור (עידוד) במקצועות היהדות

 


 


16/3/2018

ידיעון מורות ומורים למחשבת ישראל - ניסן תשע"ח עלה לאוויר

  


1/1/2018

ידיעון מורות ומורים מחשבת ישראל - טבת תשע"ח עלה לאוויר.

 


 


1/1/2018

עדכון אודות שאלוני הבגרות, הערכה בית ספרית, חלוקת הציון ושילוב שאלות עמ"ר במבחנים  עלה לאתר.

 

 20/10/2017

שאלות ומחוון לבדיקת בגרות תשע"ז הועברו למורי המקצוע.

מורים שטרם קיבלו את הקבצים מוזמנים לפנות באמצעות כתבו לנו". 


27/9/2017

הבהרה בעקבות שאלות מורים: 

המקצוע מזכה ב-20 נק' בונוס

לרשימת המקצועות ונקודות הבונוס לחצו כאן:


 


17/9/2017

השתלמות מורים במודיעין  (פתיחה 3/10) 

למידע נוסף ולהרשמה

 

השתלמות מקוונת בספר "משבר האמונה בעת החדשה" בהנחיית עידן שניר. ההשתלמות תתחיל באוקטובר.  לפרטים נוספים ורישום לחצו כאן

 

השתלמות מקוונת בנושא "אינפו-גרפיקה ואוריינות חזותית בהוראת מחשבת ישראל", בהנחיית שחר רשף. ההשתלמות תתחיל בינואר, ובמהלכה המשתלמים ילמדו כלים שונים לעבודה חזותית וממוחשבת בדגש ובהתאמה לתכנים ולצרכים שלהם בהוראת מחשבת ישראל. לפרטים נוספים ורישום לחצו כאן


 


13/9/2017


"ובחרת בחיים" נגיש ברשת

לצערנו אזלה המהדורה המודפסת של "ובחרת בחיים". בינתיים ניתן להשתמש בספר מאתר כותר, בקישור המקוצר:  bit.ly/Ubaharta1

בקרוב מאוד תצא מהדורה נוספת של הספר, עם מספר תיקונים.

 

 


27/8/2017


חוזר מפמ"ר תשע"ח/1

 

 


20/8/2017


תכנית ההלימה לתשע"ח

 

 


20/8/2017


השתלמויות מורים בתשע"ח

 

 


17/8/2017


הספר 'ובחרת בחיים' אזל. אנו דואגים להדפסה מחודשת של הספר. נעדכן כשתודפס המהדורה החדשה.

 

 


17/8/2017


יום עיון למורים מחשבת ישראל - 24/8/2017

 

 


16/6/2017

 

גל"צ העלתה לרשת תוכניות העוסקות בשמונה פרקים לרמב"ם, במסגרת הבגרות במחשבת-ישראל.

ביוטיוב    ובאתר גלי צה"ל

 

 


24/5/2017

 

עדכונים אודות
היערכות לבחינת הבגרות תשע"ז
השתלמויות קיץ
הכנות לתשע"ח

כפי שהוצגו בכנס השנתי

 

 


1/5/2017

 

תכנית הלימה ממוקדת - תשע"ז - עדכון

 

 


1/5/2017

 

נוספו  הצעות להערכה חלופית

 

 


9/9/2016

 

חוזר מפמ"ר תשע"ז

 

 


5/9/2016

 

התחדשנו - ספר לימוד  הטוב והרע בהגות היהודית

 

 


5/9/2016

 

תכנית ההלימה לתשע"ז

 

 


13/6/2016


מידע וחומרים בעקבות הכנס הארצי השנתי למורי מחשבת ישראל, בסימן ספר הלימוד "הטוב והרע בהגות היהודית", שנערך ביום חמישי, ל"ג בעומר, י"ח אייר, 26/5/2016.

 

 

3/3/2016

עודכנו התאמות בבחינת הבגרות בהתאם לתכנית הרפורמה החדשה - בחינה מותאמת לשאלון החיצוני בהיקף 30%, סמל שאלון: 039281

 


16/2/2016


לתשומת לבכם, סמלי הבחינות במחשבת ישראל בתשע"ו השנה (החל מכתה יא):
  בחינה חיצונית - 30% - 039281
  בחינות פנימיות - 70% - 039383

 


16/2/2016

 

לתשומת לבכם, סמלי הבחינות במחשבת ישראל בתשע"ו השנה (החל מכתה יא):
  בחינה חיצונית - 30% - 039281
  בחינות פנימיות - 70% - 039383

 


31/1/2016


דוגמה לבחינה חיצונית תשע"ו

 


6.12.15

 

עדכון מבנה בחינת הבגרות במחשבת ישראל

 

 


13.10.15


תכנית הלימה מחשבת ישראל

 

 


13.10.15


חוזר מפמר תשע"ו

 

 


12.3.15


 מיקוד לבחינות מפמ"ר תשע"ה

 

 

 


20.11.14

 

בחינת מפמ"ר על יחידת הלימוד הראשונה תשע"ה לתלמידי יא-יב

 

 


5.2.2015

 

50 שנה לפטירתו של מרטין בובר

 

 


20.11.14

 

בחינת מפמ"ר על יחידת הלימוד הראשונה תשע"ה לתלמידי יא-יב

 

 


18.11.14


 חמישים שנה לפטירתו של מרטין בובר- דף למורה

 דף לימוד- אני ואתה- מרטין בובר

 

 


3.2.14

 

 

אתרים להעשרת הלמידה במחשבת ישראל

 

 

10.11.13

 

מעגלי שייכות: השוואה בין המהדורה החדשה למהדורה הישנה על פי תכנית ההלימה
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/08/2021    

עדכוני rss