education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
יום הזיכרון לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן
 

 

חוזר מנכ"ל לציון היציאה והגירוש של יהודים מארצות ערב ואיראן במערכת החינוך

 

על פי חוק הכנסת מיום כ"ה בסיוון התשע"ד, 23 ביוני 2014, יצוין יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן  בכל שנה ב-30 בנובמבר.

את היום יציינו במשרד לאזרחים ותיקים, בנציגויות ישראל, בכנסת וכן במערכת החינוך. 

נושא זה מתקשר לתפיסות החינוכיות שמקדם משרד החינוך הנוגעות לראיית האחר, להיכרות עם תרבויות ועם עדות שונות ולמתן יחס של כבוד ואמפתיה לשונה.

 

 

קורות יהודי ארצות ערב ואיראן, תרבותם, מורשתם וסיפור עלייתם אינם מוכרים דיים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט. קהילות אלו הן מהעתיקות ביותר בהיסטוריה היהודית. כמיליון יהודים בני קהילות מפוארות אלו סבלו מפרעות בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה-20 בעקבות הקמת מדינת ישראל ונאלצו לעזוב את ארצות מוצאם. כמחציתם הגיעו למדינת ישראל בשנים הראשונות להקמתה ושוכנו במעברות. במקרים רבים שובצו העולים מארצות המזרח בעבודות שלא הלמו את מעמדם החברתי והכלכלי הגבוה ואת הכשרתם. העולים תרמו להקמת שכונות חדשות בערים הגדולות ויישובים רבים לאורך גבולות מדינת ישראל מהגליל העליון (קריית שמונה, שלומי) ועד הנגב ודרום הארץ (שדרות, דימונה, מצפה רמון ואילת). הם התערו בחברה הישראלית והפכו לחלק מן הפסיפס הייחודי של מדינת ישראל.

 

 

ציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן מספק הזדמנות להעמקת ההיכרות עם עולם יהודי עשיר זה, אשר כמחצית מתלמידי מערכת החינוך הם צאצאיו, לחיבור התלמידים למורשתם ולמורשת העדות השונות וכן להיכרות עם סיפורי עלייה וקליטה.

 

 

כינסנו עבורכם חומרי למידה והעשרה,הצעות לטקסים במוסדות החינוך  ומגוון הצעות לאתרי מורשת בהם ניתן ללמוד אודות מורשת הקהילות.

 

 

 

 

הצעות למערכי  שיעור       טקסים

 

 אתרים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2017  

עדכוני rss