education - חינוך מורשת קהילות ישראל
 
 
 
 
 
 
 
 
חג הסיגד בישראל
 
 

 

50 יום לאחר יום הכיפורים בני קהילת יוצאי אתיופיה מציינים את "חג הסיגד". משמעות המושג "סיגד" הוא סגידה והשתחוויה. על פי המסורת, ה"סיגד" הוא זכר לחידוש הברית בימי שיבת ציון, כאשר עזרא ונחמיה אספו את הגולים ששבו לירושלים וקראו בפניהם את התורה.

בתשע"ט יחול החג, ביום רביעי, כ"ט בחשוון תשע"ח, 7/11/2018

 

"חוק חג הסיגד" – אשר התקבל בכנסת ביום כ"ז בסיוון תשס"ח (30 ביוני 2008) קורא למוסדות החינוך לציין חג זה באמצעות פעילות לימודית וחברתית. ציון החג נועד לחזק את הקשר של בני הקהילה למורשתם, לאפשר מקום של כבוד לנכסים התרבותיים שהעולים מביאים עימם, לשרש דעות קדומות, להביא להבנה רבה יותר, להערכה הדדית ולסובלנות כלפי בני קהילת יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.

   

אנו קוראים , לכל בתי הספר בארץ ובפרט לבתי הספר בהם לומדים בני הקהילה להיענות לקריאה לקיים פעילויות מיוחדות ללימוד המסורת ולקירוב הלבבות במהלך כל השנה ובמועד זה בפרט.

חומרי עזר לפעילות לימודית וחברתית בנושא קהילת יהודי אתיופיה וחג הסיגד ניתן למצוא בקישורים הבאים:

פעילויות נוספות:

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2018  

עדכוני rss