education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
ברוכים הבאים לאתר מפמ"ר מדע וטכנולוגיה לכל (מוט"ל)
 

בית הספר חייב לדאוג לכך שהצעיר יהיה אישיות הרמונית בשעה שיעזוב אותו, לא מומחה. לפי דעתי דברים אלה תקפים במובן מסויים אפילו לבתי ספר מקצועיים, שבוגריהם אמורים לפנות למקצועות מוגדרים.
 
במרכז צריך לעמוד תמיד פיתוח היכולת הכללית לחשוב חשיבה עצמאית ולהגיע לקביעת עצמאיות ולעבודה עצמאית, לא רכישת ידע של מומחה. אם אדם שולט בשיטות היסוד של מקצועו והוא למד לחשוב ולעבוד באופן עצמאי, הוא ימצא את דרכו גם יהיה מוכשר להסתגל להתקדמות ולשינויים יותר מאדם אשר הכשרתו מתבטאת בעיקר ברכישת פרטי פרטים של ידיעות.

איינשטיין, א' (1953). רעיונות ודעות. ירושלים: מגנס. עמ' 37-38
 

התמונה לקוחה באתר ויקיפדיה

 

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו (הרב קוק).

 

 

התמונה לקוחה מאתר ויקיפדיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2017  

עדכוני rss