education - חינוך פילוסופיה
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
פילוסופיה מהי?
 

מקצוע הפילוסופיה איננו דווקא המקצוע שאליו כדאי לפנות כאשר מחפשים תשובות לשאלות. הפילוסופיה היא תחום ידע המאפשר לשאול שאלות ולחקור את  מהות האדם והעולם שבו הוא חי, גם כאשר התשובות כבר, לכאורה, ידועות.

מקור המילה "פילוסופיה" הוא יווני – אהבת החוכמה

המקצוע נלמד בבית הספר התיכון במסגרת לימודי הבחירה בחט"ע ומטרת ההוראה היא לפתח אצל התלמידים יכולת לקרוא חומר עיוני של גדולי ההוגים בתחום בעבר ובהווה ולהתייחס אליו באופן ביקורתי. 


הנושא נלמד לקראת בחינות בגרות בית ספריות  באישור מפמ"ר בשתי רמות: 2 יחידות לימוד ו- 5 יחידות לימוד.

 

הנושאים הנלמדים:

תורת המידות, האתיקה: מה מן הראוי לעשות והפילוסופיה של המוסר

תורת ההכרה, האפיסטמולוגיה: מהות החיים והידע האנושי ומקורם

כמו כן, נלמדים הנושאים הבאים:

תורת ההיגיון: הבחנה בין היסק נכון למוטעה
פוליטיקה: חיי האדם בתוך צורות ממשל שונות
אסתטיקה: מהותו של היפה, מה הופך אומנות למה שהיא?.
פילוסופיה של הדת: המבנה הפנימי של ראיית העולם הדתית
מהי פילוסופיה? מטרות העיסוק בתחום ושיטות הלימוד

מינוי וועדת מקצוע

אנו עומדים למנות וועדת מקצוע בפילוסופיה וזאת עד לתאריך 30/8/2019.
וועדת מקצוע מורכבת מחמישה עשר חברים, בהם עד 6 אנשי אקדמיה ועד-6 מנהלים ומורים.
מינוי לוועדה יהיה לתקופה של שנתיים ( בכפוף לנוהל מינוי הוועדה ).
מנהלים , מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם, מוזמנים לפנות לדוא"ל leashi@education.gov.il  בצרוף קורות חיים , שני ממליצים ונימוק בדבר תרומתם הפוטנציאלית לוועדת המקצוע עד לתאריך 15/6/2019.


אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלתו או דחייתו ( הפנייה היא לנשים וגברים כאחד).
ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת וועדת מקצוע או וועדות מקצוע לתוכניות לימודים מתאריך , 1/6/16 באתר המשרד בכתובת האינטרנט www.education.gov.il

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2021    

עדכוני rss