education - חינוך תנ''ך בחינוך הדתי
 
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 
 

תמונה

 

חוזר מפמ"ר על-יסודי תשפ"א  

חוזר מפמ"ר לבתי הספר היסודיים - תשפ"א

 

 חדשות ועדכונים

 

למידה, מטבעה, מבוססת על תהליכים שכליים, אולם לימוד התורה חייב לאצור בתוכו גם תהליך נפשי-פנימי של חיבור לדבר ה'. אהבת התורה אינה נובעת רק מהיקף החומר הנלמד, אלא במידה רבה מאד מאיכות הלמידה, מגיוון הלמידה, ומחיבור נרחב של הלומד אל התורה.

 

משל למה הדבר דומה? לפני שנים אחדות ניגש אלי בני הקטן ודמעות בעיניו, בידו האחת גלגל פלסטיק ובידו השניה מכונית צעצוע פשוטה ממנה ניתק הגלגל. הוא בקש שאדביק את הגלגל לציר. ליטפתי את ראשו ואמרתי לו בצער שאפשר להדביק אבל החיבור לא יחזיק מעמד זמן רב. הוא התחנן שוב ושוב, והסברתי לו שמכיוון ששטח המגע של הגלגל עם הציר כל כך מזערי הרי שאפילו "דבק שלוש שניות" לא יהיה יעיל.

 

בהדבקה אנו יודעים שככל ששטח המגע גדול יותר, החיבור חזק יותר. כך גם בתורה.

ככל שהמפגש בין הלומד לבין התורה רחב יותר, כך גם החיבור לתורת ה' ולנותן התורה מתעצם מעמיק ומשפיע על אישיותו של הלומד. תורה אותה פוגשים אך ורק דרך השכל, יכולה להיות רחבה עבור תלמיד אחד, אך מצומצמת עבור תלמיד אחר. לעומת זאת, תלמיד שזוכה לפגוש את התורה גם דרך השכל וגם דרך פעילות מעשית של יצירה, שירה, כתיבה ונגינה, הרי הוא מרחיב את "שטח המגע"

עם התורה. תלמיד שעולמו הרגשי פוגש את התורה, תלמיד המזדהה עם אישי התנ"ך, עם פועלם ועם עולמם הפנימי, הרי ש"שטח המגע" שלו עם התורה גדל והולך. וככל ש"שטח המגע" הולך וגדל הרי שהתורה הופכת להיות חלק משמעותי יותר מאישיותו של התלמיד.

 

אנו עושים מאמץ להעמיק את הלימוד השכלי, שהוא יסוד הלימוד ויחד עם זאת להרחיב את "שטח המגע" של תלמידינו עם התורה.

כחלק מהרחבת "שטח המגע" עם התורה, אנו מציעים כתיבת מאמרים בתכנית "באור פניך", חלופות בלמידה ובהערכה כחלק מרכזי בלמידה ובהערכה, השתלמות בדגש על הנחיית כתיבה, תכנית לימודית-חברתית של מעורבות אישית בתנ"ך.

מגוון דרכים אלו מוגשים לכם, ואתם מוזמנים לנצלם לטובה, ולהמשיך בהשראתם ליצירה נוספת שלכם.

 

 

 

 

 

שנזכה להגדיל תורה ולהאהיבה

בברכה

 

הרב יהודה טרופר

מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד

 

 

חוזר מפמ"ר תשע"ט 

ללמוד וללמד - חומרי למידה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2020    

עדכוני rss