education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת מורים: הרחבת הסמכה ותואר שני
 

מדיניות משרד החינוך היא כי במהלך שנים ספורות תימסר הוראת המקצועות תנ"ך ותרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית (כיתות א-ט) למורים מקצועיים בלבד. לשם כך, מציע משרד החינוך מלגות למורים מכלל תחומי הדעת, שיירשמו למסלולי הכשרה ייעודיים.

 

הכשרת מורים: הרחבת הסמכה או תואר שני -תשפ"ג

מורים במערכת החינוך הממלכתית - בואו ללמוד כיצד ללמד את מקורות תרבותנו ברוח פלורליסטית, חקרנית, ביקורתית ויצירתית במערכת החינוך הממלכתית.

תכניות ההכשרה שאושרו על-ידי אגף מורשת יופעלו במוסדות אקדמיים ובמוסדות המכשירים מורים, ויקנו ידע בתחומי התוכן וכן כלים להוראה משמעותית המשקפת תפיסה מגוונת ורבת פנים של מקצועות אלה.   

הלימודים יתפרסו על פני שנתיים, יום בשבוע.

מידע מפורט ומתעדכן על תכניות הכשרת המורים, הסבת אקדמאים, הטבות לנרשמים, גמולים, מלגות, הלוואות מותנות והשתתפות בשכר לימוד למורים לשנת תשע"ט  - בקישור

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות ל אילנה יהודה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/07/2022    

עדכוני rss