education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ברוכים הבאים, 
 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות.

הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב. יש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה. 

ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחיה מסורת קדומה, שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש. 

אם יש בחיי העם משהו קדום ועמוק מאד שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות - האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?" 

ברל כצנלסון

 

 

לימודי תורה שבעל-פה מזמנים עיסוק פתוח וביקורתי בערכים חברתיים ומוסריים,

יהודיים ואוניברסליים גם יחד,  ותורמים לטיפוח ולחיזוק תחושת השייכות לתרבות

ולזהות היהודית-ישראלית.

 

תכנית הלימודים מדגישה עיון, פענוח והבנה של טקסטים נבחרים, העוסקים

בנושאים משמעותיים ורלוונטיים לבני הנוער בימינו. המקורות מזמנים דיונים

משמעותיים וערכיים ופותחים צוהר להעלאת רעיונות חדשים, תוך שילוב בין מסורת,

חידוש, המשכיות ושינוי.

 

לפיכך, כל דור של תלמידים מהווה חוליה חדשה בשרשרת הדורות הלומדים ותורם

את תרומתו  לתרבות העברית המתחדשת.

 

באתר זה תמצאו מידע אודות תכנית הלימודים, הצעות להוראה והעשרה, ימי-עיון,

השתלמויות ועוד.

 


אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או משאלה.

 

אנו מזמינים את הלומדות והלומדים להצטרף אל "בית המדרש הפתוח".

 

בברכה,
יוספה משולם
מפמ"ר תורה שבעל-פה (ממלכתי)

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  06/09/2020