education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת "הר עציון", מלמד תורה בארץ ובחו"ל זה כשישים שנה, העמיד דורות של תלמידים למאות ולאלפים.

 

יצירתו התורנית רבת אנפין ומתאפיינת בעומקה, בהיקפה ובהגיונה המופתי. יש בה שילוב מופלא של בקיאות בכל חדרי התורה, העמקה בדרך החשיבה העיונית התלמודית ומחשבה מקורית ויצירתית.

 

יצירתו של הרב ליכטנשטיין נסמכת על המרחב התורני כולו: מקרא ומשנה, תלמוד והלכה, מדרשי הלכה ומדרשי אגדה, ברייתות ותוספתות, ספרי הלכה ופסק, ראשונים ואחרונים.

 

כמיטב מסורת הלימוד של בית המדרש הבריסקאי ושל חמיו הגרי"ד סולובייצ'יק ז"ל – שמהם ינק ועל ברכיהם נתגדל – מרחבי בקיאותו פרושים מברכות ועד עוקצין. אולם בעוד מעיינהּ המפכֶּה של המסורת הבריסקאית אשר ממנה שאב הרב ליכטנשטיין מלוא חופניו מתמקדת בלימוד מספר מצומצם של ראשונים – בעיקר רש"י, תוספות, רמב"ם ורמב"ן  – יצירתו של הרב ליכטנשטיין ניזונה מכל מרחב ספרות הראשונים ושליטתו בהם נדירה בהיקפה. גם דרך עיונו של הרב ליכטנשטיין בסוגיות עצמן בולטת בייחודה ואינה זהה למסורת בריסק שעל ברכיה גדל: במסגרת הניסיון לעמוד על העקרונות והכללים המנחים את דרכה של הסוגיה התלמודית, מבכר הרב ליכטנשטיין להציב קשת של פתרונות אפשריים שלכל אחד מהם פנים משלו, על פני הצבת פתרון אחד, מבריק וחריף ככל שיהיה.

 

בדרך עיונו בכל סוגיה, קטנה כגדולה, מבקש הרב ליכטנשטיין, תוך ניתוח אנליטי מובנה ומשוכלל, לרדת לעומקם של דברים, ליסודות ההלכה. הוא בוחן את עיקריה של כל סוגיה וסוגיה: מהות ההלכה, אופייה, מקורותיה, מעמדה הנורמטיבי והשלכותיה במישורים וברבדים שונים. בלימודו ובהוראתו, כמו בהגותו ובכל אורחות חייו, מפגין הרב ליכטנשטיין יושר אינטלקטואלי, אינו נושא פנים לאיש, ומצביע על חולשות ותהיות בכל אחת מן הסברות שהוא נושא ונותן בהן.

 

זאת ועוד: יצירתו של הרב ליכטנשטיין מתייחדת במקוריותה. הלומד בספריו יגלה דרך חדשה ב"לוֹמדוּת" – בהבנה מעמיקה של התלמוד ופרשניו. הניתוח האנליטי של הסוגיה מציב תחילה את אבני הבניין שלה, בוחן כל אחת מהן לעצמה, ועל גביו מניח את נדבכיה בזה אחר זה, בלא לשלול מראש כל אופציה. לאחר שהמכלול כולו מוקם על תלו מתחיל הליך ניפוי הגישות השונות, תוך בירור מידת התאמתן לדברי הראשונים מפרשי הסוגיה.

בולטת היא ההרמוניה השוררת בין כל הגוונים השונים בחידושי התורה של הרב ליכטנשטיין. יצירתו התורנית מתאפיינת בסדר מופתי ושיטתי. אין זה עיון אקראי אלא ניתוח שיטתי ומובנה, בנוי לתלפיות, המאפשר ללומד לעקוב אחר משנה סדורה ומוקפדת. גישה מתודולוגית שיטתית זו מאפשרת ללומד לרכוש מיומנות לימוד, ומעניקה לו יכולת להבחין בין סוגי שאלות (ראשוניות או משניות) וכלים לניתוח סוגיות ומבני מחשבה המסייעים לרדת לעומקה של הלכה.

הרב ליכטנשטיין הפך את הלימוד העיוני המעמיק מנחלתם של עילויים בודדים למתודה שבכוחו של כל לומד הרוצה בכך ליישמה. הסדר, השיטתיות והמחשבה הבהירה מסייעים להבנה, להפנמה, ולשימוש בשיטה המתודולוגית, המטפחת ומפתחת כלי למידה עצמאיים.

 

לצד ניתוחה הלמדני של הסוגיה מגיע הרב ליכטנשטיין לא אחת לבניית קומה נוספת, קומה מחשבתית, הבנויה על גבי הרובד הלמדני-משפטי. לשם כך מגייס הרב ליכטנשטיין את בקיאותו הרבה במרחבי ידע עצומים במקורות כלליים: היסטוריה וספרות אנגלית, פילוסופיה ותורת האסתטיקה – מעשירים את הניתוח התלמודי ויוצרים מסכת אורגנית מרהיבה אחת שיש בה שילוב מופלא של תחומי ידע מגוונים.

 

יצירה כוללת זו המתייחדת כאמור בהיקפה, בעומקה ובגיוונה, תורמת תרומה עצומה להרחבת אופקיה של הספרות התורנית בת ימינו וזו העתידה להתפתח.

 

הרב ליכטנשטיין מחובר בכל נימי נפשו להוויה הישראלית ולמציאות המתחדשת על אתגריה השונים. מעורבותו ודרכו הייחודית בהתמודדות עם אתגרי השעה והמקום באים לידי ביטוי גם במאמריו ובספריו המיועדים לכל מעיין. הרב ליכטנשטיין הוא מעמודי התווך של בניין ישיבות ההסדר. את תורתו ואת שיטת הלימוד המיוחדת לו הנחיל לאלפי תלמידיו הפזורים כיום בכל תחומי העשייה, החינוך והיצירה במדינת ישראל ובעולם.

 

לתיאור דרכו של הרב ליכטנשטיין יאִים דברי בעל קרן אורה (בבלי תענית, ז' ע"א): "עיקר הצלחת התורה היא כאשר ישפיע לזולתו ואיש את רעהו יעזורו".

 

על כל אלה ועוד, ראוי הרב ליכטנשטיין לקבלת פרס ישראל לספרות תורנית, לכבודה של מדינת ישראל.

 

השופטים:

 

פרופ' אליאב שוחטמן, יו"ר

פרופ' יעקב בלידשטיין

גב' מלכה פיוטרקובסקי

הרב משה רזיאל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/05/2014