education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

ועדת השופטים לפרס ישראל בחקר הפיזיקה לשנת תשע"ד ממליצה פה אחד לבחור את פרופ' מרדכי שגב לחתן פרס ישראל בתחום זה לשנת תשע"ד.

 

פרופ' מרדכי שגב הוא חוקר מצטיין בתחומים רבים ומגוונים של האופטיקה המודרנית. תרומותיו והישגיו המדעיים נוגעים בבעיות עיוניות עמוקות, בניסויים חדשניים וגם ביישומים טכנולוגיים עתידיים בעלי פוטנציאל שימושי בכיוונים מגוונים.

 

פרופ' שגב תרם, וממשיך לתרום, תרומות מדעיות מכריעות בתחומי המחקר הרבים שעסק בהם. הוא השאיר את חותמו במיוחד על חקר הסוליטונים, שהם מעין תופעות של גלים מבודדים, החורגים מהנעשה בסביבתם המידית. למחקר זה השלכות רבות על כמה תחומים בפיזיקה ובטכנולוגיה. הישגיו של פרופ' שגב נגעו הן בתאוריה הן בניסויים עיקריים בשדה מחקר זה.

 

נוסף על כך עוסק שגב בין השאר בתופעות חדשניות המתגלות כאשר קרינה אלקטרומגנטית, הכוללת את כל תופעות האופטיקה, באה במגע עם חומר, וכאשר נוזלים משונעים ע"י אור. הוא תרם גם לחקר גבישים המגיבים לאור, ולפיתוח שיטות שיאפשרו בעתיד תכנון מיקרוסקופים שביצועיהם יחרגו מעבר לכל הידוע עד כה. תחום חדשני זה הוא אחד התחומים המרתקים כיום בכמה משטחי המדע, והמטרה בו היא שימוש בחדשנות פיזיקלית כדי לחקור תופעות פיזיקליות, כימיות וביולוגיות שלא התאפשר עד כה לעקוב אחריהן באמצעים המקובלים.

 

תרומותיו המחקריות של פרופ' שגב הקנו לו מעמד בכיר בכמה מהאוניברסיטאות המעולות ביותר בארה"ב עוד בטרם חזר ארצה והחל לשמש פרופסור בטכניון. עבודותיו המדעיות התפרסמו בטובי העיתונים המדעיים בעולם ומצטטים אותן חוקרים מכל רחבי תבל, באלפי מאמרים מדעיים. שגב זכה גם לכמה פרסים בינלאומיים יוקרתיים ונבחר לחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. תלמידיו משמשים פרופסורים באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם ותורמים גם לחינוך המדעי במערכת החינוך בישראל.

 

התעוזה המדעית של פרופ' שגב והידע המעמיק שלו מובילים שוב ושוב לרעיונות מהפכניים ולתוצאות מרתקות ורבות משמעות.

 

לפיכך בחרה הוועדה פה אחד בפרופ' שגב לקבל את פרס ישראל בתחום חקר הפיזיקה לשנת תשע"ד.

 

השופטים:

פרופ' חיים הררי, יו"ר

פרופ' איתמר וילנר

פרופ' דן שכטמן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/05/2016