education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' אהרן רזין הוא מהחוקרים הבולטים בתחום הביוכימייה בישראל וללא ספק  מהבולטים בתחומו בעולם. מדובר במדען ייחודי המשלב ידע אישי נרחב עם הבנת העקרונות הבסיסיים של התהליכים הביולוגיים. הישגיו המדעיים הביאו לקידום הבנתנו את מנגנוני הבקרה של פעילות גנים, ויעידו על כך מחקריו הרבים במשך שלושת עשורי השנים האחרונים שהם ציוני דרך משמעותיים בשטח זה ואשר הקנו לו מוניטין בינלאומיים ומעמד בכיר בקהילה המדעית הבינלאומית.

 

מאז 1980 הקדיש פרופ' רזין את מאמציו להבנת תפקיד המתילציה של ה–DNA, והוא נמצא בחזית מחקר חשוב זה. פרופ' רזין פיתח שיטות חדשות לאיתור של המתילציה של ה-DNA והוכיח כי המתילציה גורמת להשתקה של ביטוי גנים. הוא הראה כי תבניות המתילציה של הגנים נוצרות בשלבי ההתפתחות הראשוניים של העובר, מעוצבות בתהליך התמיינות התאים לרקמות ולאיברים בשלבים מאוחרים יותר בהתפתחות, ונשמרות בנאמנות לאורך כל חייו לאחר מכן. אולם במהלך ההתפתחות המתילציה נמחקת ונוצרת מחדש. כיום מקובל כי למתילציה של ה-DNA תפקיד חשוב בהתפתחות הסרטן ומחלות גנטיות שונות.

 

פרופ' רזין נמנה על המדענים הראשונים שהסבירו כיצד ההטבעה הגנומית פועלת והדגים כיצד המתילציה של ה-DNA מבקרת את הביטוי של גנים ספציפיים באופן המותנה בהורה המוריש. מחקרים אלה פתחו שטח חדש הקרוי "תורשה אפיגנטית".

 

פרופ' רזין החל במחקרו כאשר החשיבות של תופעת המתילציה של ה-DNA לא הייתה ברורה כלל ועיקר, לא מבחינת חשיבותה הביולוגית ולא מבחינת מנגנוניה. הוא משתמש לצורך עבודתו במגוון נרחב של שיטות מתחום הביוכימייה והביולוגיה המולקולרית שבחלקן הגדול פותחו במעבדתו. תרומתו המפרה לאורך כל הדרך הביאה להבנת החשיבות של התופעה ומנגנוני התרחשותה הבסיסיים וליצירת תשתית מחקר נרחבת בתחום זה, ובעקבותיהם להכרה על ידי הקהילה הבינלאומית כולה בחשיבות התופעה בכל התחומים של הביולוגיה: התפתחות העובר, התפתחות גידולים סרטניים, שיבוט בעלי חיים, תהליכי התפתחות הצמח, מנגנוני הפתוגנזה של מחלות תורשתיות בבעלי חיים ובצמחים ועוד. תרומותיו של פרופ' רזין בחקר המתילציה של ה-DNA הפכו לנכסי צאן ברזל, והן כלולות בספרי הלימוד הבסיסיים בביולוגיה.

 

התרומה המדעית העצומה של פרופ' רזין - המתבטאת בפרסום מחקריו בכתבי עת מדעיים מהחשובים בעולם, בעריכת שני ספרים מרכזיים בנושא ובהנחיית מדענים צעירים רבים שחלקם מכהנים במשרות בכירות בארץ ובעולם – תרומה זו מעמידה את פרופ' אהרן רזין בשורה הראשונה של המחקר הביוכימי בארץ ובעולם.  

 

על כל אלה מוענק פרס ישראל בחקר הביוכימייה לשנת תשס"ד לפרופ' אהרן רזין.

 

 

 

השופטים

פרופ' יהודית בירק, יו"ר

פרופ' שלמה גרוסמן

פרופ' ורדה שושן-ברמץ

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012