education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

מסכת חייו של הרב יצחק דוד גרוסמן שזורה בפעילות תורנית ענפה כרב לצד  פעילויות ייחודיות ויוצאות דופן בנושאי חינוך, רווחה, קליטת עלייה, קירוב לבבות בין חילונים לדתיים ועוד. פעילותו של הרב גרוסמן נמשכת על פני שנים רבות, והיא נעשית במסירות רבה, בצניעות ובענווה.

גולת הכותרת של פעילותו החינוכית של הרב גרוסמן היא הקמת רשת מפוארת של עשרות מוסדות חינוך - "מגדל אור" - שבה מתחנכים ילדים ובני נוער מכל רחבי ישראל חלקם בתנאי פנימייה מלאים.

 

פרק מיוחד וחשוב ביותר בחייו מקדיש הרב גרוסמן לפעילות בקרב הנוער בסיכון. הוא אינו נרתע מלפגוש את הנער במקומו. הוא יושב עם הנערים במועדונים ובבתי קפה ומשוחח עמם בפתיחות. ילדים ובני נוער רבים חבים לו את חזרתם למוטב ואת השתלבותם בחיים האזרחיים הרגילים.

 

הרב גרוסמן מבקר גם בבתי כלא לנוער ומקיים סניף של המוסד החינוכי "מגדל אור" בבית הכלא. הוא מלווה את הנערים העבריינים בשהותם בכלא ובהשתלבותם בחברה לאחר צאתם מהכלא ומסייע להם במציאת מקור פרנסה ובית חם.

 

פעילות ייחודית ויוצאת דופן עושה הרב גרוסמן גם בתחום קליטת העלייה של היהודים מאתיופיה ומברית המועצות. הרב משקיע רבות בטיפוח יחסים עם העולים החדשים בביקורים ביתיים ובליווים בראשית צעדיהם בישראל. משפחות רבות חבות לו את התערותן ואת קליטתן המהירה בישראל.

 

לרב גרוסמן תרומה משמעותית וחשובה גם בנושא אחדות עם ישראל. הרב פועל רבות לקיום דו-שיח של הבנה וסובלנות, לקירוב לבבות ולהסרת המחיצות בין דתיים וחילוניים.

 

פעילות מבורכת עושה הרב גרוסמן גם בקרב חיילי צה"ל, בעיקר באמצעות טיפול מיוחד שהוא מעניק לפצועי צה"ל בבתי חולים ובבתי החלמה. בגין אישיותו המיוחדת, סגנונו הייחודי והיקף פעילויותיו הנרחב זכה הרב גרוסמן לפרסים, לתהילה ולהערכה רבה בארץ ובכל תפוצות ישראל.

 

במפעל חייו האדיר הרב גרוסמן יכול לשמש סמל ודוגמה ליכולת עשייה עקבית, ללא ליאות.

 

על כל אלה מוענק פרס ישראל לשנת תשס"ד על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לרב יצחק דוד גרוסמן.

 

 

 

 

השופטים

השופטת בדימוס שרה פריש, יו"ר

מר אבנר שלו

פרופ' יוסף תמיר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012