education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

פרופ' עדי שמיר הוא אחד מהטובים ומהבכירים שבמדעני המחשב בעולם. עיקר עבודתו המדעית היא בתחומים של תורת ההצפנה והפענוח, תורת הסיבוכיות החישובית ותורת האלגוריתמים. בתחומים אלה הוא השיג הישגים רבים מאוד, מהם חשובים ביותר ופורצי דרך. על עבודתו הוא זכה להכרה ולהערכה בין-לאומיות מן השורה הראשונה.

 

תהילתו נבעה תחילה משיטת ההצפנה הקרויה RSA על שם ממציאיה, רון ריבסט, עדי שמיר וליאונרד אדלמן, שפורסמה ב-1978. שיטה זו אפשרה מימוש יעיל ומעשי לרעיון ההצפנה והחתימה הדיגיטלית עם מפתחות פומביים. שיטת ה-RSA משמשת כיום בסיס למערכת הבטיחות באינטרנט, ובעזרתה אנו עדים להתפתחות חסרת התקדים של המסחר האלקטרוני ברשת.

 

לאחר פריצת דרך זו ולאורך כל שנות עבודתו המשיך פרופ' שמיר לפתח מושגי יסוד בתורת ההצפנה וכלים יעילים למימושם. הוא פיתח את מושג "חלוקת הסוד" ואת מימושו בעזרת השיטה הפולינומיאלית, מושג מפתח וכלי חשוב לפרוטוקולים קריפטוגפיים רבים. יחד עם תלמידו עמוס פיאט פיתח פרופ' שמיר את רעיון השימוש בפונקציות אקראיות אידיאליות כדי להסיר אינטרקציה מפרוטוקולים קריפטוגרפיים, ובפרט כדי לקבל שיטות אימות וחתימות דיגיטליות יעילות מאוד. עבודותיו עם תלמידו אורי פייגה על "הוכחות באפס-מידע", המתבססות על תכונת "הגנת העדים", אף הן כלי תיאורטי מרכזי בתכנון פרוטוקולים קריפטוגרפיים.

 

חולשות במערכות הצפנה שפרופ' שמיר ותלמידיו מגלים הן נדבך חשוב בפני עצמו במחקר הבטיחות ברשת. גילוי והתרעה על חולשות אלו מוביל לתיקון הפרצות ומבטיח מערכת בטוחה יותר. עוד בתחילת שנות ה-80 הראה פרופ' שמיר כי שיטות הצפנה פומבית המבוססות על "בעיית אריזת התרמיל" אינן בטוחות ועמד על הקשר בין פענוח ההצפנה בשיטה זו לבעיית הקירוב של ווקטור קצר בסריג. יחד עם תלמידו אלי ביהם פיתח פרופ' שמיר את שיטת הפענוח הדיפרנציאלי המאפשרת לתקוף צופנים איטרטיביים ופונקציות גיבוב (hash) קריפטוגרפיות. פיתוח זה הפך לכלי מרכזי בתחום הפענוח והוביל בין השאר להחלפת הסטנדרט האמריקני להצפנה במערכת בטוחה יותר.

 

החשיבות המעשית הרחבה של מכלול עבודתו של פרופ' שמיר בתורת ההצפנה והפענוח, והפרסום העולמי שקיבלה עבודה זו, אין בהם כדי להקטין את חשיבות עבודותיו האחרות. לשמיר תרומות מרכזיות בנושאי יסוד במדעי המחשב, ובעיקר בתורת הסיבוכיות החישובית. דוגמה אחת ידועה היא התוצאה שלו משנת 1990, IP=PSPACE, אשר חתמה באלגנטיות מתמטית סדרה של עבודות של כמה חוקרים בהראותה שהבעיות הניתנות לאימות בזמן סביר תוך שימוש באינטרקציה הן בדיוק הבעיות הניתנות לפתרון באמצעות זיכרון סביר.

 

פרופ' שמיר זכה להכרה בינלאומית רחבה. בין השאר הוא נבחר בגיל צעיר מאוד לחבר באקדמיה הישראלית למדעים ולחבר באקדמיה האמריקנית הלאומית למדעים.

 

אך גולת הכותרת של הכרת העולם בהישגיו היא ללא ספק זכייתו, יחד עם שני עמיתיו לפיתוח שיטת ההצפנה RSA, בפרס טיורינג היוקרתי לשנת 2002, הנחשב ל"פרס נובל" של מדעי המחשב.

 

פרופ' שמיר קבע את מרכז חייו בישראל, והעמיד בה תלמידים וממשיכים הרבה. הוא גם תרם תרומה מכרעת לביצורה ולביסוסה של ישראל כמרכז הצטיינות בין-לאומי בתחום ההצפנה והפענוח.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' עדי שמיר ראוי לפרס ישראל בחקר מדעי המחשב לשנת תשס"ח.

 

 

השופטים:

פרופ' דוד הראל, יו"ר

פרופ' מיכאל בן אור

פרופ' יחזקאל ישורון

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012